Olemasoleva kliendi advendi kampaania!

Loosi tingimused!

 1. IPF Digital AS korraldab kampaania „ Olemasoleva kliendi advendi kampaania” (edaspidi Kampaania).
 2. Kampaania korraldaja on IPF Digital AS, registrikood 11034137, aadress Lõõtsa 5 (VIII korrus), Tallinn, Eesti, e-post klienditeenindus@credit24.ee(edaspidi IPF).

Kampaania tingimused

 1. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud käesolevates reeglites, mis on kõigile Kampaanias osalejatele järgmiseks kohustuslikud.
 2. Kampaanias osalevad kõik IPF Digital AS Eesti kliendid, kes on teinud alates 01.01.2020 väljamakse oma Krediidikontolt.
 3. Kampaania kestab 25.11.2020 kuni 20.12.2020.
 4. Kampaanias ei või osaleda IPF töötajad ega nende pereliikmed.
 5. Kampaanias osalemiseks omab klient lepingut IPF Digital AS-iga ning on teinud vähemalt korra 2020 aastal väljamakse Krediidikontolt.
 6. Kampaania auhinnaks on viimas väljamakse summa tagasi võitmine. Võidetud summa krediteeritakse.
 7. IPF-il on õigus muuta kampaania reegleid või kampaania mõjuval põhjusel ennetähtaegselt lõpetada (näiteks kui ilmnevad kampaaniareeglite olulised rikkumised või kuritarvitamised), teavitades avalikkust sellest koduleheküljel credit24.ee.

Auhinna jagamine

 1. IPF valib Kampaanias osalejate hulgast igal advendil ühe võitja (kokku 4 võitjat).
 2. IPF võtab võitjaga ühendust hiljemalt võidule järgneva nädala jooksul.
 3. Auhinna summa krediteeritakse.
 4. Kui Kampaanias osaleja eirab Kampaania tingimusi või esitab IPF-ile enda kohta valesid või ebatäpseid andmeid, samuti muude ebaõnnestumiste korral (IPF-il ei õnnestu auhinna võitjaga kontaktitelefoni teel ühendust saada hiljemalt 22.12.2020), mis ei ole tingitud IPF-i süüst, on IPF-il õigus auhinda mitte välja anda või loosida uus võitja.

Isikuandmed

 1. Osaleja isikuandmete vastutav töötleja on IPF Digital AS.

Lisainfo

 1. Kõikide küsimuste, arusaamatuste ja pretensioonide puhul ja Kampaaniaga või Teie isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste puhul on Teil õigus kontakteeruda IPF-iga, aadressil: Lõõtsa 5 (VIII korrus), Tallinn, Eesti, e-maili teel klienditeenindus@credit24.ee
 2. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele Harju Maakohtus.