Свобода от кредита

Условия кампании

  1. IPF Digital AS korraldab kampaania „Laenust vabaks” (edaspidi Kampaania).
  2. Kampaania korraldaja on IPF Digital AS, registrikood 11034137, aadress Lõõtsa 5 (VIII korrus), Tallinn, Eesti, e-post klienditeenindus@credit24.ee(edaspidi IPF).

Kampaania tingimused

  1. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud käesolevates reeglites, mis on kõigile Kampaanias osalejatele järgmiseks kohustuslikud.
  2. Kampaanias osalevad kõik IPF Digital AS Eesti kliendid, kes on teinud alates 01.01.2020 vähemalt ühe väljamakse oma Krediidikontolt.

5.Kampaania kestab 19.03.2021 kuni 31.03.2021.

6.Kampaanias ei või osaleda IPF töötajad ega nende pereliikmed.

7.Kampaanias osalemiseks omab klient lepingut IPF Digital AS-iga ning on teinud vähemalt korra 2020 või 2021 aastal väljamakse Krediidikontolt ning ei ole olnud võlglane.

8.Kampaania auhinnaks on ühele võitjale kogu Krediidikonto kasutuses oleva laenu krediteerimine.

9.IPF-il on õigus muuta kampaania reegleid või kampaania mõjuval põhjusel ennetähtaegselt lõpetada (näiteks kui ilmnevad kampaaniareeglite olulised rikkumised või kuritarvitamised), teavitades avalikkust sellest koduleheküljel credit24.ee.

Auhinna jagamine

10.IPF valib Kampaanias osalejate hulgast  ühe võitja.

11.IPF võtab võitjaga ühendust hiljemalt võidule järgneva nädala jooksul.

12.Auhinna summa krediteeritakse  kahe nädala jooksul.

13.Kui Kampaanias osaleja eirab Kampaania tingimusi või esitab IPF-ile enda kohta valesid või ebatäpseid andmeid, samuti muude ebaõnnestumiste korral (IPF-il ei õnnestu auhinna võitjaga kontaktitelefoni teel ühendust saada hiljemalt 07.04.2021), mis ei ole tingitud IPF-i süüst, on IPF-il õigus auhinda mitte välja anda või loosida uus võitja.

Isikuandmed

14.Osaleja isikuandmete vastutav töötleja on IPF Digital AS.

Lisainfo

15.Kõikide küsimuste, arusaamatuste ja pretensioonide puhul ja Kampaaniaga või Teie isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste puhul on Teil õigus kontakteeruda IPF-iga, aadressil: Lõõtsa 5 (VIII korrus), Tallinn, Eesti, e-maili teel klienditeenindus@credit24.ee

16.Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele Harju Maakohtus.