Eripakkumise tingimused

Eripakkumise tingimused

 1. IPF Digital AS korraldab kampaania „Eripakkumine” (edaspidi Kampaania).
 2. Kampaania korraldaja on IPF Digital AS, registrikood 11034137, aadress Lõõtsa 5 (VIII korrus), Tallinn, Eesti, e-post klienditeenindus@credit24.ee (edaspidi IPF).

Kampaania tingimused

 1. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud käesolevates reeglites, mis on kõigile Kampaanias osalejatele järgmiseks kohustuslikud.
 2. Kampaanias osalevad IPF Digital AS Eesti uued kliendid, kes on saanud personaalse kutse eripakkumise lehele, avaldanud oma andmeid edastades soovi saada osa eripakkumisest, ja kes peale Credit24 klienditeenindaja poolt telefonikõnes avalikustatud pakkumist on sõlminud Krediidkonto lepingu.
 3. Kampaania kestab 01.05.2021 kuni 31.05.2021 .
 4. Kampaanias ei või osaleda IPF töötajad ega nende pereliikmed. Kampaanias ei saa osaleda inimesed, kes omasid 30.04.2021 seisuga IPF Digital AS-iga krediidilepingut.
 5. Kampaania pakkumise kasutamiseks peab isik vahemikus 01.05.2021 kuni 31.05.2021 sõlmima krediidilepingu IPF Digital AS-iga ning tema krediidireiting ei tohi olla muutunud halvemaks kui tema viimati esitatud taotluse hetkel.
 6. Kampaania raames saavad kõik ülalnimetatud vahemikus lepingu sõlminud kliendid Krediidikonto tavapärsest soodsamatel eritingimustel.
 7. Kampaaniapakkumist saab üks isik kasutada ühe korra.
 8. IPF-il on õigus muuta kampaania reegleid või kampaania mõjuval põhjusel ennetähtaegselt lõpetada (näiteks kui ilmnevad kampaaniareeglite olulised rikkumised või kuritarvitamised), teavitades avalikkust sellest koduleheküljel credit24.ee.
 9. Kui Kampaanias osaleja eirab Kampaania tingimusi, ei vasta kriteeriumitele või esitab IPF-ile enda kohta valesid või ebatäpseid andmeid, samuti muude ebaõnnestumiste korral, mis ei ole tingitud IPF-i süüst, on IPF-il õigus toodet mitte pakkuda.

Isikuandmed

 1. Osaleja isikuandmete vastutav töötleja on IPF Digital AS.

Lisainfo

 1. Kõikide küsimuste, arusaamatuste ja pretensioonide puhul ja Kampaaniaga või Teie isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste puhul on Teil õigus kontakteeruda IPF-iga, aadressil: Lõõtsa 5 (VIII korrus), Tallinn, Eesti, e-maili teel klienditeenindus@credit24.ee
 2. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele Harju Maakohtus.