0% intress juuni kuni august

Kampaaniatingimused

 1. IPF Digital AS korraldab kampaania „0% intress juuni kuni august” (edaspidi Kampaania).
 2. Kampaania korraldaja on IPF Digital AS, registrikood 11034137, aadress Lõõtsa 5 (VIII korrus), Tallinn, Eesti, e-post klienditeenindus@credit24.ee (edaspidi IPF).

Kampaania tingimused

 1. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud käesolevates reeglites, mis on kõigile Kampaanias osalejatele järgmiseks kohustuslikud.
 2. Kampaanias osalevad kõik IPF Digital AS Eesti uued kliendid, kes on saanud vastavasisulise eripakkumise e-posti või SMS teavituse kaudu, esitanud laenutaotluse ja sõlminud 60-kuulise Krediidkonto lepingu vahemikus 13.06.2023 kuni 30.06.2023.
 3. Kampaania kestab 13.06.2023 kuni 30.06.2023 .
 4. Kampaanias ei või osaleda IPF töötajad ega nende pereliikmed. Kampaanias ei saa osaleda inimesed, kes omasid 12.06.2023 seisuga IPF Digital AS-iga krediidilepingut.
 5. Kampaanias osalemiseks peab isik vahemikus 13.06.2023 kuni 30.06.2023 sõlmima krediidilepingu IPF Digital AS-iga.
 6. Kampaania raames saavad kõik ülalnimetatud vahemikus eritingimustel lepingu sõlminud ja väljamakse teinud kliendid Krediidikonto väljamakseid kasutada kasutada kuni 31.08.2023 intressivabalt. Intressivaba perioodi algus arvestatakse alates lepingu sõlmimise päevast.
 7. Kampaaniapakkumist saab üks isik kasutada ühe korra.
 8. IPF-il on õigus muuta kampaania reegleid või kampaania mõjuval põhjusel ennetähtaegselt lõpetada (näiteks kui ilmnevad kampaaniareeglite olulised rikkumised või kuritarvitamised), teavitades avalikkust sellest koduleheküljel credit24.ee.
 9. Kui Kampaanias osaleja eirab Kampaania tingimusi, ei vasta kriteeriumitele või esitab IPF-ile enda kohta valesid või ebatäpseid andmeid, samuti muude ebaõnnestumiste korral, mis ei ole tingitud IPF-i süüst, on IPF-il õigus toodet mitte pakkuda.

Isikuandmed

12. Osaleja isikuandmete vastutav töötleja on IPF Digital AS.

Lisainfo

13. Kõikide küsimuste, arusaamatuste ja pretensioonide puhul ja Kampaaniaga või Teie isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste puhul on Teil õigus kontakteeruda IPF-iga, aadressil: Lõõtsa 5 (VIII korrus), Tallinn, Eesti, e-maili teel klienditeenindus@credit24.ee

14. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele Harju Maakohtus.