103 intressivaba päeva

Kampaania reeglid

 1. IPF Digital AS korraldab kampaania „ 103 intressivaba päeva” (edaspidi Kampaania).
 2. Kampaania korraldaja on IPF Digital AS, registrikood 11034137, aadress Lõõtsa 5 (VIII korrus), Tallinn, Eesti, e-post klienditeenindus@credit24.ee (edaspidi IPF).

Kampaania tingimused

 1. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud käesolevates reeglites, mis on kõigile Kampaanias osalejatele järgmiseks kohustuslikud.
 2. Kampaanias osalevad kõik IPF Digital AS Eesti uued kliendid, kes on esitanud laenutaotluse ja on sõlminud Krediidkonto lepingu vahemikus  22.02.2021 kuni 28.02.2021.
 3. Kampaania kestab 22.02.2021 kuni 28.02.2021. .
 4. Kampaanias ei või osaleda IPF töötajad ega nende pereliikmed. Kampaanias ei saa osaleda inimesed, kes omasid 21.02.2021 seisuga IPF Digital AS-iga krediidilepingut.
 5. Kampaanias osalemiseks peab isik vahemikus 22.02.2021 kuni 28.02.2021 sõlmima krediidilepingu IPF Digital AS-iga.
 6. Kampaania raames saavad kõik ülalnimetatud vahemikus eritingimustel lepingu sõlmijad Krediidikontot kasutada esimesed 103 päeva inressivabalt.
 7. Kampaaniapakkumist saab üks isik kasutada ühe korra.
 8. IPF-il on õigus muuta kampaania reegleid või kampaania mõjuval põhjusel ennetähtaegselt lõpetada (näiteks kui ilmnevad kampaaniareeglite olulised rikkumised või kuritarvitamised), teavitades avalikkust sellest koduleheküljel credit24.ee.
 9. Kui Kampaanias osaleja eirab Kampaania tingimusi, ei vasta kriteeriumitele või esitab IPF-ile enda kohta valesid või ebatäpseid andmeid, samuti muude ebaõnnestumiste korral, mis ei ole tingitud IPF-i süüst, on IPF-il õigus toodet mitte pakkuda.

Isikuandmed

 1. Osaleja isikuandmete vastutav töötleja on IPF Digital AS.

Lisainfo

 1. Kõikide küsimuste, arusaamatuste ja pretensioonide puhul ja Kampaaniaga või Teie isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste puhul on Teil õigus kontakteeruda IPF-iga, aadressil: Lõõtsa 5 (VIII korrus), Tallinn, Eesti, e-maili teel klienditeenindus@credit24.ee
 2. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele Harju Maakohtus.