30 päeva 0% intress

Jaanuar - kampaaniatingimused

  1. IPF Digital AS korraldab kampaania „30 päeva 0% intress” (edaspidi Kampaania).
  2. Kampaania korraldaja on IPF Digital AS, registrikood 11034137, aadress Lõõtsa 5 (VIII korrus), Tallinn, Eesti, e-post klienditeenindus@credit24.ee (edaspidi IPF).

Kampaania tingimused

3. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud käesolevates reeglites, mis on kõigile Kampaanias osalejatele järgmiseks kohustuslikud.

4. Kampaanias osalevad kõik IPF Digital AS Eesti uued kliendid, kes on saanud vastavasisulise eripakkumise e-posti või SMS teavituse kaudu, esitanud laenutaotluse ja sõlminud Krediidikonto lepingu vahemikus 08.01.2024 kuni 31.01.2024.

5. Kampaania kestab 08.01.2024 kuni 31.01.2024.

6. Kampaanias ei või osaleda IPF töötajad ega nende pereliikmed. Kampaanias ei saa osaleda inimesed, kes omasid 08.01.2024 seisuga IPF Digital AS-iga krediidilepingut.

7. Tegemist on personaliseeritud kampaaniaga. Kampaanias osalevad üksnes vastava teavituse (SMS-i või e-kirja) saanud isikud. Kampaanias osalemiseks peab isik vahemikus 08.01.2024 kuni 31.01.2024 sõlmima krediidilepingu IPF Digital AS-iga.

8. Kampaania raames saavad kõik ülalnimetatud vahemikus eritingimustel lepingu sõlminud ja väljamakse teinud kliendid Krediidikonto väljamakseid kasutada kuni 30 päeva ehk 1 kuu intressivabalt. Intressivaba perioodi algus arvestatakse alates lepingu sõlmimise päevast.

*Intressi soodustuse arvestus aktiveeritakse hiljemalt kolme tööpäeva jooksul peale krediidikonto lepingu sõlmimist. 

9. Kampaaniapakkumist saab üks isik kasutada ühe korra.

10. IPF-il on õigus muuta kampaania reegleid või kampaania mõjuval põhjusel ennetähtaegselt lõpetada (näiteks kui ilmnevad kampaaniareeglite olulised rikkumised või kuritarvitamised), teavitades avalikkust sellest koduleheküljel credit24.ee.

11. Kui Kampaanias osaleja eirab Kampaania tingimusi, ei vasta kriteeriumitele või esitab IPF-ile enda kohta valesid või ebatäpseid andmeid, samuti muude ebaõnnestumiste korral, mis ei ole tingitud IPF-i süüst, on IPF-il õigus toodet mitte pakkuda.

Isikuandmed

  1. Osaleja isikuandmete vastutav töötleja on IPF Digital AS.
  2. Kampaanias osalemiseks töötleb IPF osaleja isikuandmeid vastavalt IPF-isikuandmete töötlemise põhimõtetele. IPF töötleb osaleja isikuandmeid krediiditaotluse läbivaatamiseks ja Kampaaniaga seotud eesmärkidel (s.o. loosimise korraldamiseks, võitja välja kuulutamiseks, statistika eesmärkidel ning Kampaaniaga seotud informatsiooni edastamiseks), lisaks töötleb IPF osaleja kontaktandmeid personaalsete pakkumiste saamiseks, kui osaleja on andnud selleks eraldiseisva nõusoleku.
  3. IPF kustutab kõik Kampaaniaga seotud andmed 2 aastat möödudes pärast kampaania lõppu. Krediiditaotlusega seotud isikuandmed säilitatakse vastavalt IPF-isikuandmete töötlemise põhimõtetele.
  4. Osalejal on õigus nõuda Kampaanias osalemise andmeid kustutada ka varem. Turundusnõusoleku saab osaleja iga hetk tagasi võtta, võttes ühendust punktis 19 toodud kontaktidega või IPF-I poolt saadetud teadetes viidatud kontaktidele.

Lisainfo

  1. Kõikide küsimuste, arusaamatuste ja pretensioonide puhul ja Kampaaniaga või Teie isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste puhul on Teil õigus kontakteeruda IPF-iga, aadressil: Lõõtsa 5 (VIII korrus), Tallinn, Eesti, e-maili teel klienditeenindus@credit24.ee
  2. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele Harju Maakohtus.