5€ cashbacki kampaania!

Kampaania tingimused!

Kampaania korraldaja
1. IPF Digital AS korraldab kampaania “5€ cashbacki“ (edaspidi Kampaania).
2. Kampaania korraldaja on IPF Digital AS, registrikood 11034137, aadress Lõõtsa 5 (VIII korrus), Tallinn, Eesti, e-post klienditeenindus@credit24.ee (edaspidi IPF).

Kampaania tingimused
3. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud käesolevates reeglites, mis on kõigile Kampaanias osalejatele järgmiseks kohustuslikud. Kampaania pakkumiseks on kõigile kampaania teemalise kommunikatsiooni saajatele, kes võtavad septembri kuus vähemalt 50€ kasutusele ühekordse tasuna 5€ cashbacki.
4. Kampaanias osalevad kõik IPF-i kliendid, kes saavad kampaania teemalist kommunikatsiooni, neil on 22.09.2021 seisuga kehtiv tarbijakrediidileping IPF-ga ning kes on tasunud eelnevate kuude arved (puuduvad võlgnevused), neil on vaba raha vähemalt 50€ ja nad on teindu ühe krediidikonto väljamakse aastal 2021.
5. Kampaanias ei või osaleda IPF-i töötajad ega nende pereliikmed.
6. Kampaanias osalemiseks piisab IPF-ilt Kampaania SMS-i saamisest ning Krediidikonto väljamakse tegemisest.
7. Iga käesolevatele reeglitele vastav IPF-i klient saab Kampaanias osaleda ainult üks kord.
8. Kampaania kestab ajavahemikus 22.09.2021 – 30.09.2021.

9.  Võitjatele tehakse väljamakse 5€ oktoobri alguses.

10. IPF-il on õigus muuta Kampaania reegleid või Kampaania mõjuval põhjusel ennetähtaegselt lõpetada (näiteks kui ilmnevad kampaaniareeglite olulised rikkumised või kuritarvitamised), teavitades avalikkust sellest koduleheküljel credit24.ee.
Isikuandmed
11. Osaleja isikuandmete vastutav töötleja on IPF Digital AS.
12. Isikuandmete töötlemise põhimõtetega on võimalik tutvuda vajutades järgnevale: IPF-isikuandmete töötlemise põhimõtetele. Korraldaja töötleb osaleja isikuandmeid üksnes Kampaaniaga seotud eesmärkidel (s.o. loosimise korraldamiseks, võitja välja kuulutamiseks ning Kampaaniaga seotud informatsiooni edastamiseks), välja arvatud kui osaleja on andnud nõusoleku isikuandmete töötlemiseks personaalsete pakkumiste saamiseks.

Lisainfo
13. Kõikide küsimuste, arusaamatuste ja pretensioonide puhul ja Kampaaniaga või Teie isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste puhul on Teil õigus kontakteeruda IPF-iga, aadressil: Lõõtsa 5 (VIII korrus), Tallinn, Eesti või e-maili teel klienditeenindus@credit24.ee
14. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele Harju Maakohtus.