Alusta aastat nullist

Kampaaniatingimused

Üldinfo:
1. IPF Digital AS korraldab kampaania „Alusta aastat nullist” (edaspidi Kampaania).
2. Kampaania korraldaja on IPF Digital AS, registrikood 11034137, aadress Lõõtsa 5 (VIII korrus), Tallinn, Eesti, e-post info@ipfdigital.ee(edaspidi IPF).
Kampaania tingimused
3. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud käesolevates reeglites, mis on kõigile Kampaanias osalejatele järgmiseks kohustuslikud.
4. Kampaania kestab 12.01.2023 kuni 31.01.2023 (Kampaania periood).
5. Kampaanias saab osaleda vähemalt 18-aastane Eesti Vabariigi elanik/resident.
6. Kampaanias ei või osaleda IPF töötajad ega nende pereliikmed.
7. Kampaanias osalemiseks peab isik vahemikus 12.01.2023 – 31.01.23 sõlmima krediidilepingu IPF Digital AS-iga aadressil https://www.credit24.ee
8. Kampaania raames saavad kõik ülalnimetatud vahemikus eritingimustel lepingu sõlminud ja väljamakse teinud kliendid Krediidikonto väljamakseid kasutada kuni 30 päeva intressivabalt.
9. IPF-il on õigus muuta kampaania reegleid või kampaania mõjuval põhjusel ennetähtaegselt lõpetada (näiteks kui ilmnevad kampaaniareeglite olulised rikkumised või kuritarvitamised), teavitades avalikkust sellest koduleheküljel creditea.ee.
10. Juhul kui me usume, et osaleja on osalenud pettuses või kuritarvitamises, jätame endale õiguse võtta oma äranägemise järgi selliseid meetmeid, mida peame antud olukorras vajalikuks. Näiteks keelduda teenitud cashback andmisest, tühistada juba tehtud makse, sulgeda kampaanias osaleja maksekonto ja/või lõpetada sõlmitud elektroonilise raha- ja makseteenuse leping.

Isikuandmete töötlemine

11. Osaleja isikuandmete vastutav töötleja on IPF. Vastutava töötlejaga saab isikuandmeid puudutavatel teemadel ja küsimuste korral ühendust võtta lisainfos toodud kontaktidel või andmekaitsespetsilistiga e-maili teel privacy@ipfdigital.com.
12. IPF töötleb osaleja isikuandmeid, sh ees- ja perekonnanime, Kampaania korraldamise eesmärgil ja vastavalt IPF-i privaatsusteatele. Kampaania eesmärgil kasutatud isikuandmeid säilitatakse kuni 3 aastat Kampaania lõppemisest.
13. Kampaaniaga seotud teavitused edastatakse üksnes IPF-ile turundusnõusoleku andnud isikutele. Juhul kui soovite vastavasisulisi teavitusi muuta või nendest loobuda, siis saate seda teha igal hetkel kontakteerudes meiega.
14. Täiendavat teavet IPF-i andmetöötlustoimingute ja Teie õiguste kohta leiab IPF-i privaatsusteatest.

Lisainfo

15. Kõikide küsimuste, arusaamatuste, pretensioonide puhul ja Kampaaniaga või Teie isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste puhul on Sul õigus kontakteeruda IPF-iga, aadressil: Lõõtsa 5 (VIII korrus), Tallinn, Eesti, telefonil 6143400 või e-maili teel info@credit24.ee.
16. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele Harju Maakohtus.