Loosikampaania alusta taotlust ja võid võita 500 €

Kampaania võitja: Väino O. Võitjaga võetakse ühendust.

Tingimused:

 1. IPF Digital AS korraldab kampaania „Alusta taotlust ja võid võita 500€” (edaspidi Kampaania). Kampaanias osalemise leht on https://credit24.com/ee/apply/home?signupgate=true.
 2. Kampaania korraldaja on IPF Digital AS, registrikood 11034137, aadress Lõõtsa 5 (VIII korrus), Tallinn, Eesti, e-post klienditeenindus@credit24.ee (edaspidi IPF).

Kampaania tingimused

 1. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud käesolevates reeglites, mis on kõigile Kampaanias osalejatele järgmiseks kohustuslikud.
 2. Kampaania kestab 11.02.2022 kuni 10.03.2022.
 3. Kampaanias saab osaleda vähemalt 18-aastane Eesti Vabariigi elanik/resident.
 4. Kampaanias ei või osaleda IPF töötajad ega nende pereliikmed.
 5. Kampaanias osalevad aadressil https://credit24.com/ee/apply/home?signupgate=true taotluse alustanud isikud. Pane tähele, et järgnevalt suuname Su krediiditaotluse lehele. Taotluse alustamisega on Sul võimalus saada krediidipakkumine ning sõlmida krediidileping, selle tarbeks teeme eelnevalt Sinu kohta päringuid kolmandatesse registritesse. Taotluse lõpus kuvatakse Sinu personaalse pakkumise tingimused. Ära vajuta taotluse lõpus allkirjastamise nuppu kui Sa ei soovi sõlmida krediidilepingut ja soovid osaleda ainult 500 euro loosimise kampaanias. Kampaanias osalemiseks ei ole vaja lepingut sõlmida.
 6. Iga isik saab Kampaanias osaleda ainult üks kord.
 7. Kampaania auhinnaks on 500€ puhtalt kätte 11.02 – 10.03 taotluse alustajate vahel.
 8. IPF-il on õigus muuta kampaania reegleid või kampaania mõjuval põhjusel ennetähtaegselt lõpetada (näiteks kui ilmnevad kampaaniareeglite olulised rikkumised või kuritarvitamised), teavitades avalikkust sellest koduleheküljel credit24.ee.

Auhinna jagamine

 1. IPF valib Kampaanias osalejate hulgast ühe võitja.
 2. IPF võtab võitjaga ühendust osaleja poolt aadressil: https://credit24.com/ee/apply/home?signupgate=truesisestatud telefoni teel hiljemalt 14.03.2022.
 3. Auhinna raha kantakse võitja pangakontole.
 4. Kui Kampaanias osaleja eirab Kampaania tingimusi või esitab IPF-ile enda kohta valesid või ebatäpseid andmeid, samuti muude ebaõnnestumiste korral (IPF-il ei õnnestu auhinna võitjaga kontaktitelefoni teel ühendust saada hiljemalt 20.03.2022), mis ei ole tingitud IPF-i süüst, on IPF-il õigus auhinda mitte välja anda või loosida uus võitja.

 

Isikuandmed

 

 1. Osaleja isikuandmete vastutav töötleja on IPF Digital AS.
 2. Kampaanias osalemiseks töötleb IPF osaleja isikuandmeid vastavalt IPF-isikuandmete töötlemise põhimõtetele. IPF töötleb osaleja isikuandmeid krediiditaotluse läbivaatamiseks ja Kampaaniaga seotud eesmärkidel (s.o. loosimise korraldamiseks, võitja välja kuulutamiseks, statistika eesmärkidel ning Kampaaniaga seotud informatsiooni edastamiseks), lisaks töötleb IPF osaleja kontaktandmeid personaalsete pakkumiste saamiseks, kui osaleja on andnud selleks eraldiseisva nõusoleku.
 3. IPF kustutab kõik Kampaaniaga seotud andmed 2 aastat möödudes pärast kampaania lõppu. Krediiditaotlusega seotud isikuandmed säilitatakse vastavalt IPF-isikuandmete töötlemise põhimõtetele.
 4. Osalejal on õigus nõuda Kampaanias osalemise andmeid kustutada ka varem. Turundusnõusoleku saab osaleja iga hetk tagasi võtta, võttes ühendust punktis 19 toodud kontaktidega või IPF-I poolt saadetud teadetes viidatud kontaktidele.

 

Lisainfo

 1. Kõikide küsimuste, arusaamatuste, pretensioonide puhul ja Kampaaniaga või Teie isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste puhul on Sul õigus kontakteeruda IPF-iga, aadressil: Lõõtsa 5 (VIII korrus), Tallinn, Eesti, e-maili teel klienditeenindus@credit24.ee
 2. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele Harju Maakohtus.