August passiivse kliendi kampaania

Kampaania reeglid

Kampaania korraldaja
1. IPF Digital AS korraldab kampaania “Võta raha kasutusele augustis“ (edaspidi Kampaania).
2. Kampaania korraldaja on IPF Digital AS, registrikood 11034137, aadress Lõõtsa 5 (VIII korrus), Tallinn, Eesti, e-post klienditeenindus@credit24.ee (edaspidi IPF).

Kampaania tingimused
3. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud käesolevates reeglites, mis on kõigile Kampaanias osalejatele järgmiseks kohustuslikud. Kampaania pakkumiseks on kõigile kampaania teemalise kommunikatsiooni saajatele, kes võtavad raha kasutusele juulis saavad seda kasutada aasta lõpuni intressi vabalt, tuleb tasuda igakuiselt ainult põhiosa maksed.
4. Kampaanias osalevad kõik IPF-i kliendid, kes saavad kampaania teemalist kommunikatsiooni, neil on 01.08.2021 seisuga kehtiv tarbijakrediidileping IPF-ga ning kes on tasunud eelnevate kuude arved (puuduvad võlgnevused), kuid ei ole olnud viimastel kuudel aktiivsed.
5. Kampaanias ei või osaleda IPF-i töötajad ega nende pereliikmed.
6. Kampaanias osalemiseks piisab IPF-ilt Kampaania SMS-i saamisest ning selle järgselt väljamakse tegemisest.
7. Iga käesolevatele reeglitele vastav IPF-i klient saab Kampaanias osaleda ainult üks kord.
8. Kampaania kestab ajavahemikus 01.08.2021 – 31.08.2021.

9. Kampaanias loositakse igal nädalal välja ka kinkekaarte. Võitjatega võtab ühendust klienditeenindus.

10. IPF-il on õigus muuta Kampaania reegleid või Kampaania mõjuval põhjusel ennetähtaegselt lõpetada (näiteks kui ilmnevad kampaaniareeglite olulised rikkumised või kuritarvitamised), teavitades avalikkust sellest koduleheküljel credit24.ee.
Isikuandmed
11. Osaleja isikuandmete vastutav töötleja on IPF Digital AS.
12. Isikuandmete töötlemise põhimõtetega on võimalik tutvuda vajutades järgnevale: IPF-isikuandmete töötlemise põhimõtetele. Korraldaja töötleb osaleja isikuandmeid üksnes Kampaaniaga seotud eesmärkidel (s.o. loosimise korraldamiseks, võitja välja kuulutamiseks ning Kampaaniaga seotud informatsiooni edastamiseks), välja arvatud kui osaleja on andnud nõusoleku isikuandmete töötlemiseks personaalsete pakkumiste saamiseks.

Lisainfo
13. Kõikide küsimuste, arusaamatuste ja pretensioonide puhul ja Kampaaniaga või Teie isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste puhul on Teil õigus kontakteeruda IPF-iga, aadressil: Lõõtsa 5 (VIII korrus), Tallinn, Eesti või e-maili teel klienditeenindus@credit24.ee
14. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele Harju Maakohtus.