Avades krediidikonto limiidiga 3000€ või rohkem on Sinu esimese 30 päeva intress null

Kampaaniatingimused

Üldinfo:

  1. IPF Digital AS korraldab kampaania „Avades krediidikonto limiidiga 3000€ või rohkem on Sinu esimese 30 päeva intress null” (edaspidi Kampaania).
  2. Kampaania korraldaja on IPF Digital AS, registrikood 11034137, aadress Lõõtsa 5 (VIII korrus), Tallinn, Eesti, e-post info@ipfdigital.ee(edaspidi IPF).

Kampaania tingimused:

3. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud käesolevates reeglites, mis on kõigile Kampaanias osalejatele järgmiseks kohustuslikud.
4.  Kampaania kestab 10.05.2023 – 31.05.2023 (Kampaania periood).
5.  Kampaanias saab osaleda vähemalt 18-aastane Eesti Vabariigi elanik/resident.
6.  Kampaanias ei või osaleda IPF töötajad ega nende pereliikmed.
7.  Kampaanias osalemiseks peab isik vahemikus 10.05.2023 – 31.05.2023 avama krediidikonto limiidiga 3000€ või rohkem IPF Digital AS-iga aadressil https://www.credit24.ee
8.  Kampaania raames saavad kõik ülalnimetatud vahemikus eritingimustel krediidikonto avanud kliendid Krediidikonto väljamakseid kasutada kuni 30 päeva intressivabalt.
9.  IPF-il on õigus muuta kampaania reegleid või kampaania mõjuval põhjusel ennetähtaegselt lõpetada (näiteks kui ilmnevad kampaaniareeglite olulised rikkumised või kuritarvitamised), teavitades avalikkust sellest koduleheküljel credit24.ee.
10. Juhul kui me usume, et osaleja on osalenud pettuses või kuritarvitamises, jätame endale õiguse võtta oma äranägemise järgi selliseid meetmeid, mida peame antud olukorras vajalikuks.

Isikuandmete töötlemine:

11. Osaleja isikuandmete vastutav töötleja on IPF. Vastutava töötlejaga saab isikuandmeid puudutavatel teemadel ja küsimuste korral ühendust võtta lisainfos toodud kontaktidel või andmekaitsespetsilistiga e-maili teel privacy@ipfdigital.com.

12. IPF töötleb osaleja isikuandmeid, sh ees- ja perekonnanime, Kampaania korraldamise eesmärgil ja vastavalt IPF-i privaatsusteatele. Kampaania eesmärgil kasutatud isikuandmeid säilitatakse kuni 3 aastat Kampaania lõppemisest.

13. Kampaaniaga seotud teavitused edastatakse üksnes IPF-ile turundusnõusoleku andnud isikutele. Juhul kui soovite vastavasisulisi teavitusi muuta või nendest loobuda, siis saate seda teha igal hetkel kontakteerudes meiega.

14. Täiendavat teavet IPF-i andmetöötlustoimingute ja Teie õiguste kohta leiab IPF-i privaatsusteatest.

Lisainfo:

15. Kõikide küsimuste, arusaamatuste, pretensioonide puhul ja Kampaaniaga või Teie isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste puhul on Sul õigus kontakteeruda IPF-iga, aadressil: Lõõtsa 5 (VIII korrus), Tallinn, Eesti, telefonil 6143400 või e-maili teel info@credit24.ee.
16. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele Harju Maakohtus.