Credit24 “Tasu arve õigeaegselt” kampaania reeglid

Kampaania korraldaja

1. IPF Digital Estonia OÜ korraldab kampaania “Tasu arve õigeaegselt” (edaspidi Kampaania).

2. Kampaania korraldaja on IPF Digital Estonia OÜ, registrikood 11034137, aadress Lõõtsa 5 (VIII korrus), Tallinn, Eesti, e-post
klienditeenindus@credit24.ee (edaspidi IPF).

 

Kampaania tingimused

3. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud käesolevates reeglites, mis on kõigile Kampaanias osalejatele järgmiseks kohustuslikud.

4. Kampaanias osalevad kõik IPF-i kliendid, kellel on 11.05.2020 seisuga kehtiv tarbijakrediidileping IPF-ga ning kes on tasunud eelnevate kuude arved (puuduvad võlgnevused), kuid ei ole tasunud käesoleva kuu arvet ning on saanud kampaaniateemalise SMS-i.

5. Kampaanias ei või osaleda IPF-i töötajad ega nende pereliikmed.

6. Kampaanias osalemiseks piisab IPF-ilt Kampaania SMS-i saamises ja käesoleva kuu arve õigeaegselt tasumisest.

7. Iga käesolevatele reeglitele vastav IPF-i klient saab Kampaanias osaleda ainult üks kord.

8. Kampaania auhinnaks on see, et IPF tasub võitja järgneva kuu Credit24(IPF) arve.

9. Kampaania kestab ajavahemikus 11.05.2020 – 11.06.2020.

10. Võitja loositakse iga päev nende inimeste hulgast, kes on antud päeval saanud Kampaania SMSi IPF-lt ning tasunud käesoleva kuu arve enne tähtaja saabumiseni ära. Võitjat teavitatakse võidust nädala jooksul peale SMS saamist. Võitja valitakse random.org rakenduse abil.

11. IPF-il on õigus muuta Kampaania reegleid või Kampaania mõjuval põhjusel ennetähtaegselt lõpetada (näiteks kui ilmnevad kampaaniareeglite olulised rikkumised või kuritarvitamised), teavitades avalikkust sellest koduleheküljel credit24.ee.

12. Auhinna väärtust ei maksta välja rahas, auhinda ei vahetata muu asja või teenuse vastu.

 

Auhinna jagamine

13. IPF valib Kampaania sõnumi saajate hulgast iga päev ühe võitja.

14. IPF võtab võitjaga ühendust e-maili teel nädala jooksul peale SMS saamist.

15. Järgneva kuu Credit24 arve tasumine rakendub võitjale automaatselt peale tema teavitamist ehk auhinna võitnud klient ei pea tasuma järgneva kalendrikuu arvet.

 

Isikuandmed

16. Osaleja isikuandmete vastutav töötleja on IPF Digital Estonia OÜ.

17. Isikuandmete töötlemise põhimõtetega on võimalik tutvuda vajutades järgnevale: IPF-isikuandmete töötlemise põhimõtetele. Korraldaja töötleb osaleja isikuandmeid üksnes Kampaaniaga seotud eesmärkidel (s.o. loosimise korraldamiseks, võitja välja kuulutamiseks ning Kampaaniaga seotud informatsiooni edastamiseks), välja arvatud kui osaleja on andnud nõusoleku isikuandmete töötlemiseks personaalsete pakkumiste saamiseks.

 

Lisainfo

18. Kõikide küsimuste, arusaamatuste ja pretensioonide puhul ja Kampaaniaga või Teie isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste puhul on Teil õigus kontakteeruda IPF-iga, aadressil: Lõõtsa 5 (VIII korrus), Tallinn, Eesti või e-maili teel klienditeenindus@credit24.ee

19. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele Harju Maakohtus.