Jaanipäeva loosikampaania

Kampaania tingimused!

Kampaania korraldaja
1. IPF Digital AS korraldab kampaania “Jaanipäeva loosikampaania“ (edaspidi Kampaania).
2. Kampaania korraldaja on IPF Digital AS, registrikood 11034137, aadress Lõõtsa 5 (VIII korrus), Tallinn, Eesti, e-post klienditeenindus@credit24.ee (edaspidi IPF).

Kampaania tingimused
3. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud käesolevates reeglites, mis on kõigile Kampaanias osalejatele järgmiseks kohustuslikud.  Kampaanias osalevad kõik IPF-i kliendid, kes saavad kampaania teemalist kommunikatsiooni, neil on 15.06.2021 seisuga kehtiv tarbijakrediidileping IPF-ga ning nad on teinud vähemalt ühe Krediidikonto väljamakse alates aastast 2021. Kampaanias osalemiseks ei pea klient kampaania perioodil eraldi väljamakset tegema.

  1. Kampaania auhinnaks on viiele inimesele loosi tahtel 50€ puhtalt kätte. Kampaania auhind kantakse võitjate kontodele hiljemalt 10.07.2021.
  2. Kampaanias ei või osaleda IPF-i töötajad ega nende pereliikmed.
  3.  Kampaanias osalemiseks piisab IPF-ilt Kampaania SMS-i saamisest.
  4. Iga käesolevatele reeglitele vastav IPF-i klient saab Kampaanias osaleda ainult üks kord.
  5. Kampaania kestab ajavahemikus 15.06.2021 – 23.06.2021.
  6. IPF-il on õigus muuta Kampaania reegleid või Kampaania mõjuval põhjusel ennetähtaegselt lõpetada (näiteks kui ilmnevad kampaaniareeglite olulised rikkumised või kuritarvitamised), teavitades avalikkust sellest koduleheküljel credit24.ee.
    Isikuandmed
  7. Osaleja isikuandmete vastutav töötleja on IPF Digital AS.
  8. Isikuandmete töötlemise põhimõtetega on võimalik tutvuda kodulehel: IPF-isikuandmete töötlemise põhimõtted. Korraldaja töötleb osaleja isikuandmeid üksnes Kampaaniaga seotud eesmärkidel (s.o. loosimise korraldamiseks, võitja välja kuulutamiseks ning Kampaaniaga seotud informatsiooni edastamiseks), välja arvatud kui osaleja on andnud nõusoleku isikuandmete töötlemiseks personaalsete pakkumiste saamiseks.

Lisainfo
12. Kõikide küsimuste, arusaamatuste ja pretensioonide puhul ja Kampaaniaga või Teie isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste puhul on Teil õigus kontakteeruda IPF-iga, aadressil: Lõõtsa 5 (VIII korrus), Tallinn, Eesti või e-maili teel klienditeenindus@credit24.ee
13. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele Harju Maakohtus.