Oktoobri olemasoleva kliendi loos

Oktoobri loosi tingimused

 1. IPF Digital AS korraldab kampaania „ Oktoobri olemasoleva kliendi loosi kampaania” (edaspidi Kampaania).
 2. Kampaania korraldaja on IPF Digital AS, registrikood 11034137, aadress Lõõtsa 5 (VIII korrus), Tallinn, Eesti, e-post klienditeenindus@credit24.ee(edaspidi IPF).

Kampaania tingimused

 1. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud käesolevates reeglites, mis on kõigile Kampaanias osalejatele järgmiseks kohustuslikud.
 2. Kampaanias osalevad kõik IPF Digital AS Eesti kliendid, kes on teinud enne loosi algust väljamakse oma Krediidikontolt.
 3. Kampaanias ei või osaleda IPF töötajad ega nende pereliikmed.
 4. Kampaanias osalemiseks omab klient lepingut IPF Digital AS-iga ning on teinud vähemalt korra omal initsatiivil enne kampaania algust väljamakse Krediidikontolt.
 5. Iga isik võib kampaanias esitada ka mitu kandidaati.
 6. Kampaania auhinnaks on viimas väljamakse summa tagasi võitmine, mille käigus viimase väljamakse kulu krediteeritakse.
 7. IPF-il on õigus muuta kampaania reegleid või kampaania mõjuval põhjusel ennetähtaegselt lõpetada (näiteks kui ilmnevad kampaaniareeglite olulised rikkumised või kuritarvitamised), teavitades avalikkust sellest koduleheküljel credit24.ee.

Auhinna jagamine

 1. IPF valib Kampaanias osalejate hulgast ainult ühe võitja.
 2. IPF võtab võitjaga ühendusthiljemalt 03.11.2020.
 3. Auhinna summa krediteeritaks.
 4. Kui Kampaanias osaleja eirab Kampaania tingimusi või esitab IPF-ile enda kohta valesid või ebatäpseid andmeid, samuti muude ebaõnnestumiste korral (IPF-il ei õnnestu auhinna võitjaga kontaktitelefoni teel ühendust saada hiljemalt 05.11.2020), mis ei ole tingitud IPF-i süüst, on IPF-il õigus auhinda mitte välja anda või loosida uus võitja.

Isikuandmed

 1. Osaleja isikuandmete vastutav töötleja on IPF Digital AS.
 2. IPF kustutab kõik Kampaania perioodil registreerinud osalejate andmed 3 aastat möödudes pärast kampaania lõppu. Juhul kui inimene ei ole avaldanud soovi varasemaks kustutamiseks. Või ei ole uuendanud turundusnõusolekut.

Lisainfo

 1. Kõikide küsimuste, arusaamatuste ja pretensioonide puhul ja Kampaaniaga või Teie isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste puhul on Teil õigus kontakteeruda IPF-iga, aadressil: Lõõtsa 5 (VIII korrus), Tallinn, Eesti, e-maili teel klienditeenindus@credit24.ee
 2. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele Harju Maakohtus.