Uue kliendi 90 päeva intressi vaba kampaania 12.01.2021 kuni 24.01.2021

Kampaania tingimused!

 1. IPF Digital AS korraldab kampaania „ Uuele kliendile 90 päeva intressi vabalt kampaania” (edaspidi Kampaania).
 2. Kampaania korraldaja on IPF Digital AS, registrikood 11034137, aadress Lõõtsa 5 (VIII korrus), Tallinn, Eesti, e-post klienditeenindus@credit24.ee (edaspidi IPF).

Kampaania tingimused

 1. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud käesolevates reeglites, mis on kõigile Kampaanias osalejatele järgmiseks kohustuslikud.
 2. Kampaanias osalevad kõik IPF Digital AS Eesti uued kliendid, kes on sõlminud Krediidkonto lepingu vahemikus  12.01.2021 kuni 24.01.2021.
 3. Kampaania kestab 12.01.2021 kuni 24.01.2021. .
 4. Kampaanias ei või osaleda IPF töötajad ega nende pereliikmed.
 5. Kampaanias osalemiseks omab klient lepingut IPF Digital AS-iga ning on selle sõlminud ülalnimetatud ajavahemikus.
 6. Kampaania raames saavad kõik ülalnimetatud vahemikus lepingu sõlmijad Krediidikontot kasutada 90 päeva inressi vabalt.
 7. IPF-il on õigus muuta kampaania reegleid või kampaania mõjuval põhjusel ennetähtaegselt lõpetada (näiteks kui ilmnevad kampaaniareeglite olulised rikkumised või kuritarvitamised), teavitades avalikkust sellest koduleheküljel credit24.ee.
 8. Kui Kampaanias osaleja eirab Kampaania tingimusi või esitab IPF-ile enda kohta valesid või ebatäpseid andmeid, samuti muude ebaõnnestumiste korral, mis ei ole tingitud IPF-i süüst, on IPF-il õigus auhinda mitte välja anda või loosida uus võitja.

Isikuandmed

 1. Osaleja isikuandmete vastutav töötleja on IPF Digital AS.

Lisainfo

 1. Kõikide küsimuste, arusaamatuste ja pretensioonide puhul ja Kampaaniaga või Teie isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste puhul on Teil õigus kontakteeruda IPF-iga, aadressil: Lõõtsa 5 (VIII korrus), Tallinn, Eesti, e-maili teel klienditeenindus@credit24.ee
 2. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele Harju Maakohtus.