Vaata oma krediidikonto limiiti ja võida 1000€

Jaanuar - kampaaniatingimused

Tingimused:

  1. IPF Digital AS korraldab kampaania „Vaata oma krediidikonto limiiti ja võida 1000€” (edaspidi Kampaania). Kampaanias osalemise leht on https://credit24.com/ee/apply/home?signupgate=true.

2. Kampaania korraldaja on IPF Digital AS, registrikood 11034137, aadress Lõõtsa 5 (VIII korrus), Tallinn, Eesti, e-post klienditeenindus@credit24.ee (edaspidi IPF).

Kampaania tingimused:

3. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud käesolevates reeglites, mis on kõigile Kampaanias osalejatele järgmiseks kohustuslikud.

4. Kampaania kestab 01.01.2024 kuni 31.01.2024.

5. Kampaanias saab osaleda vähemalt 18-aastane Eesti Vabariigi elanik/resident

6. Kampaanias ei või osaleda IPF-i töötajad ega nende pereliikmed.

7. Kampaanias osalevad aadressil Credit24 iseteenindusse sisenenud ja oma krediidikonto limiiti vaadanud isikud. Pane tähele, et uue taotluse korral suuname su järgnevalt krediiditaotluse lehele. Taotluse alustamisega on sul võimalus saada krediidipakkumine ning sõlmida krediidileping, selle tarbeks teeme eelnevalt Sinu kohta päringuid kolmandatesse registritesse. Taotluse lõpus kuvatakse Sinu personaalse pakkumise tingimused. Ära vajuta taotluse lõpus allkirjastamise nuppu kui Sa ei soovi sõlmida krediidilepingut või ära tee oma kontolt väljamakset, kui Sa ei soovi raha kasutusele võtta ning soovid osaleda ainult 1000€ loosimise kampaanias. Kampaanias osalemiseks ei ole vaja lepingut sõlmida ning raha kasutusele võtta.

Olemasoleval kliendil tuleb loosis osalemiseks vaadata oma krediidikonto vaba jääki (https://www.creditea.com/ee/apply/login?lang=et).

8. IPF-il on õigus muuta kampaania reegleid või kampaania mõjuval põhjusel ennetähtaegselt lõpetada (näiteks kui ilmnevad kampaaniareeglite olulised rikkumised või kuritarvitamised), teavitades avalikkust sellest koduleheküljel credit24.ee.

Auhinna jagamine:

9. Võitja selgitatakse välja arvuti abil, kasutades juhuslike arvude generaatorit (https://www.randomlists.com/list-randomizer).

10. IPF valib juhuslikkuse aluses Kampaanias osalejate hulgast ühe võitja 05.02.2024.

11. IPF võtab võitjaga ühendust hiljemalt 12.02.2024.

12. Auhinna raha kantakse võitja pangakontole.

13. Auhind ei ole asendatav või vahetatav, sh ei väljastata seda sularahas. Auhinna ülekandmisega seotud maksud tasub IPF.

14. Kui Kampaanias osaleja eirab Kampaania tingimusi või esitab IPF-ile enda kohta valesid või ebatäpseid andmeid, samuti muude ebaõnnestumiste korral (IPF-il ei õnnestu auhinna võitjaga ühendust saada hiljemalt 23.02.2024), mis ei ole tingitud IPF-i süüst, on IPF-il õigus auhinda mitte välja anda või loosida uus võitja.

Isikuandmete töötlemine:

15. Osaleja isikuandmete vastutav töötleja on IPF. Vastutava töötlejaga saab isikuandmeid puudutavatel teemadel ja küsimuste korral ühendust võtta lisainfos toodud kontaktidel või andmekaitsespetsilistiga e-maili teel privacy@ipfdigital.com.

16. Kampaanias osalemiseks töötleb IPF osaleja isikuandmeid vastavalt IPF-isikuandmete töötlemise põhimõtetele. IPF töötleb osaleja isikuandmeid krediiditaotluse läbivaatamiseks ja Kampaaniaga seotud eesmärkidel (s.o. loosimise korraldamiseks, võitja välja kuulutamiseks, statistika eesmärkidel ning Kampaaniaga seotud informatsiooni edastamiseks), lisaks töötleb IPF osaleja kontaktandmeid personaalsete pakkumiste saamiseks, kui osaleja on andnud selleks eraldiseisva nõusoleku.

17. IPF kustutab kõik Kampaaniaga seotud andmed 2 aastat möödudes pärast kampaania lõppu. Krediiditaotlusega seotud isikuandmed säilitatakse vastavalt IPF-i privaatsusteates.

18. Täiendavat teavet IPF-i andmetöötlustoimingute ja Teie õiguste kohta leiab IPF-i privaatsusteatest.

19. Osalejal on õigus nõuda Kampaanias osalemise andmeid kustutada ka varem. Turundusnõusoleku saab osaleja iga hetk tagasi võtta, võttes ühendust punktis 20 toodud kontaktidega või IPF-I poolt saadetud teadetes viidatud kontaktidele.

Lisainfo:

20. Kõikide küsimuste, arusaamatuste, pretensioonide puhul ja Kampaaniaga või Sinu isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste puhul on Sul õigus kontakteeruda IPF-iga, aadressil: Lõõtsa 5 (VIII korrus), Tallinn, Eesti, e-maili teel klienditeenindus@credit24.ee

21. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele Harju Maakohtus.