Valgamaa spordi taustajõu konkurss auhinnaga 500 eurot!

Valgamaa spordi taustajõu kampaania tingimused.

 

 1. IPF Digital AS korraldab kampaania „ Valgamaa spordi taustajõu kampaania” (edaspidi Kampaania).
 2. Kampaania korraldaja on IPF Digital AS, registrikood 11034137, aadress Lõõtsa 5 (VIII korrus), Tallinn, Eesti, e-post klienditeenindus@credit24.ee(edaspidi IPF).

 

Kampaania tingimused

 1. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud käesolevates reeglites, mis on kõigile Kampaanias osalejatele järgmiseks kohustuslikud.
 2. Kampaanias saab osaleda vähemalt 18-aastane Eesti Vabariigi elanik/resident.
 3. Kampaanias ei või osaleda IPF töötajad ega nende pereliikmed.
 4. Kampaanias osalemiseks tuleb esitada enda või soovitava kandidaadi kandidatuur aasdressil www.credit24.ee/sporditaustajõud ning täita ankeet vastates küsimustele.
 5. Iga isik võib kampaanias esitada ka mitu kandidaati.
 6. Kampaania auhinnaks on 500 eurot. Kampaania kestab ajavahemikus 16.10.2020 – 07.09.2020 (kaasarvatud). Auhinna ja Valgamaa spordi taustajõu tiitli valib välja zürii. Võitjast avaldatakse lugu kohalikes meediaväljaanetes ning antaks üle autasu.
 7. IPF-il on õigus muuta kampaania reegleid või kampaania mõjuval põhjusel ennetähtaegselt lõpetada (näiteks kui ilmnevad kampaaniareeglite olulised rikkumised või kuritarvitamised), teavitades avalikkust sellest koduleheküljel credit24.ee.

 

Auhinna jagamine

 1. IPF valib Kampaanias osalejate hulgast ainult ühe võitja.
 2. IPF võtab võitjaga ühendust osaleja poolt Kampaania veebilehel ankeedis sisestatud andmete teel hiljemalt 03.11.2020.
 3. Auhind kantakse üle võitja pangakontole, mille võitja edastab IPF-ile pärast temaga telefoni teel kontakteerumist.
 4. Kui Kampaanias osaleja eirab Kampaania tingimusi või esitab IPF-ile enda kohta valesid või ebatäpseid andmeid, samuti muude ebaõnnestumiste korral (IPF-il ei õnnestu auhinna võitjaga kontaktitelefoni teel ühendust saada hiljemalt 05.11.2020), mis ei ole tingitud IPF-i süüst, on IPF-il õigus auhinda mitte välja anda või loosida uus võitja.

 

Isikuandmed

 1. Osaleja isikuandmete vastutav töötleja on IPF Digital AS.
 2. Osaleja annab Kampaanias osalemiseks oma isikuandmete edastamisega IPF-le nõusoleku töödelda oma isikuandmeid vastavalt IPF-isikuandmete töötlemise põhimõtetele. Korraldaja töötleb osaleja isikuandmeid üksnes Kampaaniaga seotud eesmärkidel (s.o. loosimise korraldamiseks, võitja välja kuulutamiseks ning Kampaaniaga seotud informatsiooni edastamiseks), välja arvatud kui osaleja annab nõusoleku isikuandmete töötlemiseks personaalsete pakkumiste saamiseks.
 3. Kampaanias osalemisega kinnitab isik, et saab aru ja nõustub isikuandmete töötlemisega IPF-i poolt loosimise korraldamise, analüüsi, statistika eesmärkidel kooskõlas isikuandmete töötlemise reeglitega.
 4. IPF kustutab kõik Kampaania perioodil registreerinud osalejate andmed 3 aastat möödudes pärast kampaania lõppu. Juhul kui inimene ei ole avaldanud soovi varasemaks kustutamiseks. Või ei ole uuendanud turundusnõusolekut.

 

Lisainfo

 1. Kõikide küsimuste, arusaamatuste ja pretensioonide puhul ja Kampaaniaga või Teie isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste puhul on Teil õigus kontakteeruda IPF-iga, aadressil: Lõõtsa 5 (VIII korrus), Tallinn, Eesti, e-maili teel klienditeenindus@credit24.ee
 2. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele Harju Maakohtus.