Võida Õllesummeri kulud tagasi

Keskmiselt kulutasid meie vastajad Õllesummeril 280 eurot. Suured õnnitlused Lennartile, õnnelikule võitjale, kelle Õllesummeri kulud me katame!

Tingimused:

  1. IPF Digital AS korraldab kampaania „Võida Õllesummeri kulud tagasi” (edaspidi Kampaania). Kampaanias osalemise leht on https://credit24.ee/ollesummer/ .
  2. Kampaania korraldaja on IPF Digital AS, registrikood 11034137, aadress Lõõtsa 5 (VIII korrus), Tallinn, Eesti, e-post klienditeenindus@credit24.ee(edaspidi IPF).

Kampaania tingimused

3. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud käesolevates reeglites, mis on kõigile Kampaanias osalejatele järgmiseks kohustuslikud.

4. Kampaania kestab 21.06.2024 kuni 06.07.2024.

5. Kampaanias saab osaleda vähemalt 18-aastane Eesti Vabariigi elanik/resident.

6. Kampaanias ei või osaleda IPF töötajad ega nende pereliikmed.

7. Kampaanias osalemiseks märgi siia https://credit24.ee/ollesummer/, mis summa sul Õllesummeril kulub (piletid, söögid-joogid, muu meelelahutus), jäta tšekid või konto väljavõte alles ja hea õnne korral maksame sulle festivalil kulutatud summa kuni 500€ ulatuses tagasi!

8. Iga isik saab Kampaanias osaleda ainult üks kord.

9. Kampaania auhinnaks on kuni 500€ puhtalt kätte.

10. IPF-il on õigus muuta kampaania reegleid või kampaania mõjuval põhjusel ennetähtaegselt lõpetada (näiteks kui ilmnevad kampaaniareeglite olulised rikkumised või kuritarvitamised), teavitades avalikkust sellest koduleheküljel credit24.ee

Auhinna jagamine

11. IPF valib Kampaanias osalejate hulgast ühe võitja.

12. IPF võtab võitjaga ühendust osaleja poolt iseteeninduses viimati märgitud telefoni teel hiljemalt 08.07.2024.

13. Auhinna raha kantakse võitja pangakontole.

14. Kui Kampaanias osaleja eirab Kampaania tingimusi või esitab IPF-ile enda kohta valesid või ebatäpseid andmeid, samuti muude ebaõnnestumiste korral (IPF-il ei õnnestu auhinna võitjaga kontaktitelefoni teel ühendust saada hiljemalt 15.07.2024), mis ei ole tingitud IPF-i süüst, on IPF-il õigus auhinda mitte välja anda või loosida uus võitja.

Isikuandmed

15. Osaleja isikuandmete vastutav töötleja on IPF Digital AS.

17. Kampaanias osalemiseks töötleb IPF osaleja isikuandmeid vastavalt IPF-isikuandmete töötlemise põhimõtetele. IPF töötleb osaleja isikuandmeid krediiditaotluse läbivaatamiseks ja Kampaaniaga seotud eesmärkidel (s.o. loosimise korraldamiseks, võitja välja kuulutamiseks, statistika eesmärkidel ning Kampaaniaga seotud informatsiooni edastamiseks), lisaks töötleb IPF osaleja kontaktandmeid personaalsete pakkumiste saamiseks, kui osaleja on andnud selleks eraldiseisva nõusoleku.

18. IPF kustutab kõik Kampaaniaga seotud andmed 2 aastat möödudes pärast kampaania lõppu. Krediiditaotlusega seotud isikuandmed säilitatakse vastavalt IPF-isikuandmete töötlemise põhimõtetele.

19. Osalejal on õigus nõuda Kampaanias osalemise andmeid kustutada ka varem. Turundusnõusoleku saab osaleja iga hetk tagasi võtta, võttes ühendust punktis 19 toodud kontaktidega või IPF-I poolt saadetud teadetes viidatud kontaktidele.

Lisainfo

20. Kõikide küsimuste, arusaamatuste, pretensioonide puhul ja Kampaaniaga või Teie isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste puhul on Sul õigus kontakteeruda IPF-iga, aadressil: Lõõtsa 5 (VIII korrus), Tallinn, Eesti, e-maili teel klienditeenindus@credit24.ee

21. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele Harju Maakohtus.