Võida tagasi kogu oma kasutuses olev krediidisumma

Juuli - kampaaniatingimused

Tingimused:

 1. IPF Digital AS korraldab kampaania „Võida tagasi kogu oma kasutuses olev krediidisumma” (edaspidi Kampaania). Kampaanias osalemise leht on https://credit24.com/ee/apply/home?signupgate=true.
 2. Kampaania korraldaja on IPF Digital AS, registrikood 11034137, aadress Lõõtsa 5 (VIII korrus), Tallinn, Eesti, e-post klienditeenindus@credit24.ee (edaspidi IPF).
  1.  

Kampaania tingimused:

 1. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud käesolevates reeglites, mis on kõigile Kampaanias osalejatele järgmiseks kohustuslikud.
 2. Kampaania kestab alates 01.07.2024 kuni 31.07.2024.
 3. Kampaanias saab osaleda vähemalt 18-aastane Eesti Vabariigi elanik/resident
 4. Kampaanias ei või osaleda IPF-i töötajad ega nende pereliikmed.
 5. Kampaaniaperioodi viimasel päeval (s.o 31.07.2024) loosime ühele õnnelikule tagasi kogu tema kasutuses oleva krediidisumma. Näiteks kui 31.07.2024 seisuga on Su krediidikonto kasutuses olev summa 950€, siis see on summa, mille Sa saad võita. Juhul, kui kasutad kampaaniaperioodil iseteenindusena Creditea mobiilirakendust, siis Sinu võidusumma on poole suurem. Maksimaalne võidusumma (ka poole suurema võidusumma korral) on piiratud 1500€-ga. Kampaanias osalemiseks ei pea krediidikontolt väljamakset tegema, kampaanias osalevad kõik kliendid, kellel on kehtiv leping.

Kampaanias osalemiseks ei pea krediidikontolt väljamakset tegema, kampaanias osalevad kõik kliendid, kellel on kehtiv leping ja kellel on antud IPF Digital AS nõusolek oma isikuandmete töötlemiseks personaalsete pakkumiste saamiseks sealhulgas e-posti, SMS-i või teiste e-kanalite kaudu.

 1. Iga isik saab Kampaanias osaleda ainult üks kord.
 2. IPF-il on õigus muuta kampaania reegleid või kampaania mõjuval põhjusel ennetähtaegselt lõpetada (näiteks kui ilmnevad kampaaniareeglite olulised rikkumised või kuritarvitamised), teavitades avalikkust sellest koduleheküljel credit24.ee.

 

Auhinna jagamine:

 1. IPF valib Kampaanias osalejate hulgast ühe võitja, hiljemalt 05.08.2024.
 2. IPF võtab võitjaga ühendust osaleja poolt aadressil https://credit24.com/ee/apply/home?signupgate=true osaleja poolt sisestatud telefoni teel hiljemalt 15.08.2024.
 3. Auhinna raha kantakse võitja pangakontole.
 4. Kui Kampaanias osaleja eirab Kampaania tingimusi või esitab IPF-ile enda kohta valesid või ebatäpseid andmeid, samuti muude ebaõnnestumiste korral (IPF-il ei õnnestu auhinna võitjaga kontaktitelefoni teel ühendust saada hiljemalt 26.08.2024), mis ei ole tingitud IPF-i tegevusest või tegevusetusest, on IPF-il õigus auhinda mitte välja anda või loosida uus võitja.

 

Isikuandmete töötlemine:

 1. Osaleja isikuandmete vastutav töötleja on IPF. Vastutava töötlejaga saab isikuandmeid puudutavatel teemadel ja küsimuste korral ühendust võtta lisainfos toodud kontaktidel või andmekaitsespetsilistiga e-maili teel privacy@ipfdigital.com.
 2. IPF töötleb osaleja isikuandmeid, sh ees- ja perekonnanime, kontaktandmeid, krediiditaotluse andmeid, käesoleva kampaania korraldamise eesmärgil (s.o. loosimise korraldamiseks, võitja välja kuulutamiseks, statistika eesmärkidel ning Kampaaniaga seotud informatsiooni edastamiseks). Kampaania eesmärgil kasutatud isikuandmeid säilitatakse kuni 3 aastat käesoleva kampaania lõppemisest. Kampaanias osaledes nõustud ka sellega, et sinu isikuandmeid töödeldakse käesoleva kampaania korraldamise eesmärgil ja vastavalt IPF-i privaatsusteatele.
 3. Kampaaniaga seotud teavitused edastatakse üksnes IPF-ile turundusnõusoleku andnud isikutele. Juhul kui soovite vastavasisulisi teavitusi muuta või nendest loobuda, siis saate seda teha igal hetkel iseteeninduses või kontakteerudes meiega.
 4. Täiendavat teavet IPF-i andmetöötlustoimingute ja Teie õiguste kohta leiab IPF-i privaatsusteatest.

 

Lisainfo:

 1. Kõikide küsimuste, arusaamatuste, pretensioonide puhul ja Kampaaniaga või Sinu isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste puhul on Sul õigus kontakteeruda IPF-iga, aadressil: Lõõtsa 5 (VIII korrus), Tallinn, Eesti, e-maili teel klienditeenindus@credit24.ee
 2. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele Harju Maakohtus.