Võida tagasi kogu oma kasutuses olev krediidisumma

Kampaania võitja: Angelika L. (telefoninumbri viimased kolm numbrit: -241)

Tingimused:

  1. IPF Digital AS korraldab kampaania „Võida tagasi kogu oma kasutuses olev krediidisumma” (edaspidi Kampaania). Kampaanias osalemise leht on https://credit24.com/ee/apply/home?signupgate=true.
  2. Kampaania korraldaja on IPF Digital AS, registrikood 11034137, aadress Lõõtsa 5 (VIII korrus), Tallinn, Eesti, e-post klienditeenindus@credit24.ee (edaspidi IPF).

Kampaania tingimused:

3. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud käesolevates reeglites, mis on kõigile Kampaanias osalejatele järgmiseks kohustuslikud.

4. Kampaania kestab alates 07.08.2023 kuni 31.08.2023.

5. Kampaanias saab osaleda vähemalt 18-aastane Eesti Vabariigi elanik/resident

6. Kampaanias ei või osaleda IPF-i töötajad ega nende pereliikmed.

7. Kampaaniaperioodi viimasel päeval (s.o 31.08.2023) loosime ühele õnnelikule tagasi kogu tema kasutuses oleva krediidisumma. Näiteks kui 31.08.2023 seisuga on Su krediidikonto kasutuses olev summa 950€, siis see on summa, mille Sa saad võita. Juhul, kui kasutad kampaaniaperioodil väljamaksete tegemiseks Creditea mobiilirakendust, siis kahekordistatakse Sinu võidusumma. Maksimaalne võidusumma (ka kahekordistatud võidusumma korral) on piiratud 2000€-ga. Kampaanias osalemiseks ei pea krediidikontolt väljamakset tegema, kampaanias osalevad kõik kliendid, kellel on kehtiv leping.

8. Iga isik saab Kampaanias osaleda ainult üks kord.

9. IPF-il on õigus muuta kampaania reegleid või kampaania mõjuval põhjusel ennetähtaegselt lõpetada (näiteks kui ilmnevad kampaaniareeglite olulised rikkumised või kuritarvitamised), teavitades avalikkust sellest koduleheküljel credit24.ee.

Auhinna jagamine:

10. IPF valib Kampaanias osalejate hulgast ühe võitja.

11. IPF võtab võitjaga ühendust osaleja poolt aadressil https://credit24.com/ee/apply/home?signupgate=true osaleja poolt sisestatud telefoni teel hiljemalt 15.09.2023.

12. Auhinna raha kantakse võitja pangakontole.

13. Kui Kampaanias osaleja eirab Kampaania tingimusi või esitab IPF-ile enda kohta valesid või ebatäpseid andmeid, samuti muude ebaõnnestumiste korral (IPF-il ei õnnestu auhinna võitjaga kontaktitelefoni teel ühendust saada hiljemalt 20.09.2023), mis ei ole tingitud IPF-i tegevusest või tegevusetusest, on IPF-il õigus auhinda mitte välja anda või loosida uus võitja.

Isikuandmete töötlemine:

14. Osaleja isikuandmete vastutav töötleja on IPF. Vastutava töötlejaga saab isikuandmeid puudutavatel teemadel ja küsimuste korral ühendust võtta lisainfos toodud kontaktidel või andmekaitsespetsilistiga e-maili teel privacy@ipfdigital.com.

15. IPF töötleb osaleja isikuandmeid, sh ees- ja perekonnanime, kontaktandmeid, krediiditaotluse andmeid, käesoleva kampaania korraldamise eesmärgil (s.o. loosimise korraldamiseks, võitja välja kuulutamiseks, statistika eesmärkidel ning Kampaaniaga seotud informatsiooni edastamiseks). Kampaania eesmärgil kasutatud isikuandmeid säilitatakse kuni 3 aastat käesoleva kampaania lõppemisest. Kampaanias osaledes nõustud ka sellega, et sinu isikuandmeid töödeldakse käesoleva kampaania korraldamise eesmärgil ja vastavalt IPF-i privaatsusteatele.

16. Kampaaniaga seotud teavitused edastatakse üksnes IPF-ile turundusnõusoleku andnud isikutele. Juhul kui soovite vastavasisulisi teavitusi muuta või nendest loobuda, siis saate seda teha igal hetkel iseteeninduses või kontakteerudes meiega.

17. Täiendavat teavet IPF-i andmetöötlustoimingute ja Teie õiguste kohta leiab IPF-i privaatsusteatest.

Lisainfo:

18. Kõikide küsimuste, arusaamatuste, pretensioonide puhul ja Kampaaniaga või Sinu isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste puhul on Sul õigus kontakteeruda IPF-iga, aadressil: Lõõtsa 5 (VIII korrus), Tallinn, Eesti, e-maili teel klienditeenindus@credit24.ee

19. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele Harju Maakohtus.