Tasu arve õigeaegselt

Tasu arve õigeaegselt ja osale loosis!

Kampaania korraldaja
1. IPF Digital Estonia OÜ korraldab kampaania “Tasu arve õigeaegselt“ (edaspidi Kampaania).
2. Kampaania korraldaja on IPF Digital Estonia OÜ, registrikood 11034137, aadress Lõõtsa 5 (VIII korrus), Tallinn, Eesti, e-post klienditeenindus@credit24.ee (edaspidi IPF).

Kampaania tingimused
3. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud käesolevates reeglites, mis on kõigile Kampaanias osalejatele järgmiseks kohustuslikud.
4. Kampaanias osalevad kõik IPF-i kliendid, kellel on 10.08.2020 seisuga kehtiv tarbijakrediidileping IPF-ga ning kes on tasunud eelnevate kuude arved (puuduvad võlgnevused), kuid ei ole tasunud käesoleva kuu arvet ning on saanud kampaaniateemalise SMS-i.
5. Kampaanias ei või osaleda IPF-i töötajad ega nende pereliikmed.
6. Kampaanias osalemiseks piisab IPF-ilt Kampaania SMS-i saamisest ja käesoleva kuu arve tasumisest õigeagselt.
7. Iga käesolevatele reeglitele vastav IPF-i klient saab Kampaanias osaleda ainult üks kord.
8. Kampaania auhinnaks on see, et IPF loosib kõigi sõnumi saajate vahel välja 2 korda 250 eurot.
9. Kampaania kestab ajavahemikus 11.08.2020 – 10.09.2020.
10. Võitjad loositakse 10.09.2020 nende inimeste hulgast, kes on saanud Kampaania SMSi IPF-lt ning tasunud arve õigeagselt. Võitjat teavitatakse võidust nädala jooksul pärast loosimist.
11. IPF-il on õigus muuta Kampaania reegleid või Kampaania mõjuval põhjusel ennetähtaegselt lõpetada (näiteks kui ilmnevad kampaaniareeglite olulised rikkumised või kuritarvitamised), teavitades avalikkust sellest koduleheküljel credit24.ee.
12. Auhind makstakse isikutõendamise alusel võitjale tema pangakontole.
13. IPF valib Kampaania sõnumi saajate hulgast kaks võitjat.
14. IPF võtab võitjaga ühendust e-maili teel nädala jooksul pärast loosimist.

Isikuandmed
16. Osaleja isikuandmete vastutav töötleja on IPF Digital Estonia OÜ.
17. Isikuandmete töötlemise põhimõtetega on võimalik tutvuda vajutades järgnevale: IPF-isikuandmete töötlemise põhimõtetele. Korraldaja töötleb osaleja isikuandmeid üksnes Kampaaniaga seotud eesmärkidel (s.o. loosimise korraldamiseks, võitja välja kuulutamiseks ning Kampaaniaga seotud informatsiooni edastamiseks), välja arvatud kui osaleja on andnud nõusoleku isikuandmete töötlemiseks personaalsete pakkumiste saamiseks.

Lisainfo
18. Kõikide küsimuste, arusaamatuste ja pretensioonide puhul ja Kampaaniaga või Teie isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste puhul on Teil õigus kontakteeruda IPF-iga, aadressil: Lõõtsa 5 (VIII korrus), Tallinn, Eesti või e-maili teel klienditeenindus@credit24.ee
19. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele Harju Maakohtus.