Uuringu tulemus: suur hulk inimesi soovib alanud aastal hakata raha säästma

Eesti inimesed soovivad sel aastal oma finantskäitumises pöörata senisest enam tähelepanu säästmisele. Lisaks soovitakse võimalusel ära maksta olemasolevad järelmaksud või laenud ning süüa pigem kodus kui restoranis, selgub Credit24 läbi viidud lühiuuringust.

 Traditsiooniliselt tehakse aasta alguses plaane alanud aastaks, sooviga muuta seniseid käitumismustreid. Credit24 uuris, millised on inimeste lubadused, mis seotud rahaasjadega ümber käimisega. Kõige suurem hulk ehk 28% vastanutest lubas uuel aastal senisest enam raha säästa.

„Arvestades möödunud aastal alguse saanud tervishoiukriisi, mis puudutab väga teravalt ka majandust, on mõistetav inimeste soov kindlustunde järele, et neil oleks vajadusel olemas säästud, mis näiteks töökoha kaotuse puhul aitaksid uue olukorraga toime tulla,“ sõnas Credit24 tegevjuht Ivo Popp ja lisas, et säästmist ei pea alustama ilmtingimata suurtest summadest. „Oluline on üle vaadata igakuised väljaminekud ja teha nendes vajadusel korrektuure. Sageli annabki juba mõne väikese harjumuse muutmine paarikümne eurose kokkuhoiu kuus, millest alustada säästmist,“ selgitas Popp.

26% vastanutest leidis, et lõpetavad võimalusel senised laenud ja järelmaksulepingud ning 18% inimestest lubas raha säästa väljas söömise arvelt, valmistades vajalikud toidukorrad kodus ise.

„Vastustest ilmnes, et inimesed proovivad sel aastal vältida ebavajalike ostude tegemist, jälgida sooduspakkumisi ning eelistada korduvkasutust,“ märkis Popp. „Inimesi kõnetab säästlik tarbimine- selgelt eristus soov süüa kodus ja seeläbi vältida lisaväljaminekuid. Mainiti samuti seda, kuidas üritatakse võimalusel liikuda jala, hoides nõnda kokku transpordile kuluvaid väljaminekuid. Samuti on inimesed aktiivsed, et suurendada lisasissetulekuid,“ selgitas tegevjuht.

„Inimeste üldine teadlikkus keskkonnasäästlikkuse osas kajastub ka nende finantsalases rutiinis. Korduvkasutus kogub aasta-aastalt populaarsust ja inimesed teevad läbimõeldumaid ostuotsuseid,“ lisas Ivo Popp.