IPF Digital sai maineka finantsvaldkonna tunnustuse

Finance Estonia tunnustas finantsettevõtteid, kes järgivad krediidiandjate- ja vahendajate sektori Head Tava, teiste hulgas sai Hea Tava märgise IPF Digital. Hea Tava eesmärgiks on kehtestada põhimõtted, mis aitavad kaasa ausale ja vabale konkurentsile, usaldusväärse finantssüsteemi toimimisele, vastutustundlike ja jätkusuutlike laenamisprintsiipide rakendamisele ning sektori hea maine kindlustamisele.

Hea Tavaga liitumise ning selle alusel väljastatava Hea Tava märgise taotlemise kaudu rõhutavad krediidiandjad ja -vahendajad sektori heade tavade ja ärieetika olulisust. Hea Tava täitmist jälgib komisjon, mida juhib Advokaadibüroo TRINITI vandeadvokaat Katri Tomson.

IPF Digitali, mille tuntuim kaubamärk on Credit24, Eesti tegevjuht Ivo Popp ütles, et Finance Estonia poolt välja antav Hea Tava märgis on tunnustus ettevõttele aastatepikkuse töö eest sektorile oluliste põhimõtete välja töötamisel ja nende täitmisel.

“Heas Tavas sisalduvad kokkulepped on IPF Digital’i jaoks äärmiselt olulised. Usume, et vastutundliku laenamise põhimõtted, mis tulenevad seadusest ja valdkonnaülestest juhenditest, peaksid olema ühtviisi arusaadavad nii turu osalistele kui meie klientidele,” ütles Ivo Popp. Popp lisas, et krediidivõimekuse hindamise metoodikad ja protsessid on tänu tehnoloogiale ajas jõudsalt edasi arenenud ning IPF Digital’i soov on olla sektoris eeskujuks selles osas, kuidas taolisi protsesse klientide parima teenindamise nimel edukalt juurutada.

„Mu tänusõnad kuuluvad kõigile meie töötajatele, kes on ettevõtte tõelised taustajõud. Tunnustan ja tänan meie konkurente, kes on Hea Tava märgise saanud ning aitavad sektoril tervikuna areneda,“ kiitis Ivo Popp IPF Digital’i töötajaid ja teisi märgise saanud ettevõtteid.

„Erinevalt ühisrahastuse valdkonnast on krediidiandjate- ja vahendajate tegevus Eestis üsna rangelt reguleeritud ja tugevalt Finantsinspektsiooni järelevalve all. Olles osavõtlik ja läbipaistev ning järgides samas kehtivaid nõudeid, saab krediidiandja kaasa aidata sektori maine tõstmisele ja usaldusväärsusele,“ rääkis Hea Tava Täitmise komisjoni juhtiv vandeadvokaat Katri Tomson.

Krediidiandjate ja -vahendajate Hea Tava märgised anti tänavu välja neljandat korda.