Austame erinevusi kvaliteedimärk

Eesti Inimõiguste Keskus ja Sotsiaalministeerium tunnustasid IPF Digital-i "Austame erinevusi" kvaliteedimärgiga. Märgis antakse tööandjatele, kelle fookuses on mitmekesisuse ja kaasatuse edendamine organisatsioonis. Märgise andis pidulikult üle Eesti Vabariigi sotsiaalminister Tanel Kiik.

„Austame erinevusi“ kvaliteedimärgise saanud ettevõtted hindavad oma töötajate, klientide ja koostööpartnerite mitmekesisust ning teevad sisulist tööd selleks, et seda mitmekesisust võimalikult hästi juhtida. Juunikuus liitus IPF Digital ka Mitmekesisuse kokkuleppega, et jagada kogemusi ja edendada võrdse kohtlemise teemat nii enda organisatsioonis kui ühiskonnas laiemalt.

Pidulikul üritusel võttis sotsiaalministrilt IPF Digital-i nimel tunnustuse vastu personalijuht Helina Haponen. IPF Digital on tema sõnul loonud keskkonna, kus igaühe arvamus on oluline ja kus kõigil on võimalik oma mõtteid väljendada, kaasa rääkida ning  jääda iseendaks.

“On rõõm näha, et meie aastatepikkune tegutsemine ühtse, mitmekesise ja võrdse töökeskkonna nimel on vilja kandnud,“ ütles Haponen märgist vastu võttes.  „Meie ettevõttes ei ole eesmärgiks pelgalt  aktsepteerida kõigi inimeste eripärasid ning ajapikku nende nurki piltlikult öeldes maha lihvida, et kõik tunduks ühtne.Mõistame, et just igaühe eripärad ja individuaalsed head ja vead aitavad meie ettevõttel jätkusuutlik olla. Igal meie töötajal ja igal meie kliendil on oma lugu, mida rääkida. Neis lugudes ongi innovatsioon, areng ja võimalused. Nagu ka Stephen Covey on öelnud: „Tugevus peitub erinevustes, mitte sarnasustes.““

Märgist annab välja Eesti Inimõiguste Keskus ja selle on ellu kutsunud Sotsiaalministeerium. Märgis kehtib 2 aastat ning selle kohta leiab lisainfot kodulehelt: www.austameerinevusi.ee.