Loosikampaania: Võida iPhone13 või 1000 €

Loosi võitjaks osutus: Tõnu A. (telefoninumbri lõpp -827)

Tingimused:

  1. IPF Digital AS korraldab kampaania „ Võida iPhone13 või 1000 €” (edaspidi Kampaania).

2. Kampaania korraldaja on IPF Digital AS, registrikood 11034137, aadress Lõõtsa 5 (VIII korrus), Tallinn, Eesti, e-post klienditeenindus@credit24.ee (edaspidi IPF).

Kampaania tingimused

3. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud käesolevates reeglites, mis on kõigile Kampaanias osalejatele järgmiseks kohustuslikud.

4. Kampaania kestab 09.11.2021 kuni 30.11.2021

5. Kampaanias saab osaleda vähemalt 18-aastane Eesti Vabariigi elanik/resident.

6. Kampaanias ei või osaleda IPF töötajad ega nende pereliikmed.

7. Kampaanias osalemiseks tuleb täita loosi ankeet.

8. Iga isik saab Kampaanias osaleda ainult üks kord.

9. Kampaania loosi võitja saab auhinnaks valida uue iPhone 13 mobiiltelefoni või 1000 € puhtalt kätte.

10. IPF-il on õigus muuta kampaania reegleid või kampaania mõjuval põhjusel ennetähtaegselt lõpetada (näiteks kui ilmnevad kampaaniareeglite olulised rikkumised või kuritarvitamised), teavitades avalikkust sellest koduleheküljel www.credit24.ee.

Auhinna jagamine

11. IPF valib Kampaanias osalejate hulgast ühe võitja.

12. IPF võtab võitjaga ühendust osaleja poolt Kampaania veebilehel ankeedis sisestatud telefoni teel hiljemalt 03.12.2021.

13. Auhinna raha kantakse võitja pangakontole. Juhul kui võitja valib auhinnaks iPhone 13 mobiiltelefoni, siis lepitakse auhinna üleandmise koht ja viis kokku võitjaga.

14. Kui Kampaanias osaleja eirab Kampaania tingimusi või esitab IPF-ile enda kohta valesid või ebatäpseid andmeid, samuti muude ebaõnnestumiste korral (IPF-il ei õnnestu auhinna võitjaga kontaktitelefoni teel ühendust saada hiljemalt 13.12.2021), mis ei ole tingitud IPF-i süüst, on IPF-il õigus auhinda mitte välja anda või loosida uus võitja.

Isikuandmed

15. Osaleja isikuandmete vastutav töötleja on IPF Digital AS.

16. Osaleja isikuandmete volitatud töötlejad on Httpool Baltics OÜ (reg. kood 12513561), AS Ekspress Meedia (reg. kood 10586863), AS Õhtuleht Kirjastus (reg. kood 10678223), AS Postimees Grupp (reg. kood 10184643)

17. Osaleja annab Kampaanias osalemiseks oma isikuandmete edastamisega IPF-le nõusoleku töödelda oma isikuandmeid vastavalt IPF-isikuandmete töötlemise põhimõtetele. Korraldaja töötleb osaleja isikuandmeid üksnes Kampaaniaga seotud eesmärkidel (s.o. loosimise korraldamiseks, võitja välja kuulutamiseks ning Kampaaniaga seotud informatsiooni edastamiseks), välja arvatud kui osaleja annab nõusoleku isikuandmete töötlemiseks personaalsete pakkumiste saamiseks.

18. Kampaanias osalemisega kinnitab isik, et saab aru ja nõustub isikuandmete töötlemisega IPF-i poolt loosimise korraldamise, analüüsi, statistika eesmärkidel kooskõlas isikuandmete töötlemise reeglitega.

19. IPF kustutab kõik Kampaania perioodil registreerinud osalejate andmed 3 aastat möödudes pärast kampaania lõppu. Juhul kui inimene ei ole avaldanud soovi varasemaks kustutamiseks. Või ei ole uuendanud turundusnõusolekut.

Lisainfo

20. Kõikide küsimuste, arusaamatuste ja pretensioonide puhul ja Kampaaniaga või Teie isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste puhul on Teil õigus kontakteeruda IPF-iga, aadressil: Lõõtsa 5 (VIII korrus), Tallinn, Eesti, e-maili teel klienditeenindus@credit24.ee

21. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele Harju Maakohtus.