Heategevuslik Pardiralli kampaania

Heategevuslik kampaania "1000 Credit24 võistlushimulist parti ootavad Pardiralli starti"

Tingimused:

 1. IPF Digital Estonia AS korraldab kampaania „ 1000 heategevuslikku parti otsivad omanikku” (edaspidi Kampaania). Kampaanias osalemise leht on https://credit24.ee/pariralli
 2. Kampaania korraldaja on IPF Digital AS, registrikood 11034137, aadress Lõõtsa 5 (VIII korrus), Tallinn, Eesti, e-post klienditeenindus@credit24.ee(edaspidi IPF).

Kampaania tingimused

 1. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud käesolevates reeglites, mis on kõigile Kampaanias osalejatele järgmiseks kohustuslikud.
 2. Kampaania kestab 07.05.2021 kuni 31.05.2021.
 3. Kampaanias saab osaleda vähemalt 18-aastane Eesti Vabariigi elanik/resident.
 4. Kampaanias ei või osaleda IPF töötajad ega nende pereliikmed.
 5. Kampaanias osalemiseks tuleb täita loosi ankeet ja jagada seda ka oma ühe sõbraga. Iga loosis osaleja ning tema sõber saavad endanimelelise heategevusliku pardi. Iga osaleja kohta saab lisaks osaleda vaid 1 tema sõber.
 6. Iga isik saab Kampaanias osaleda ainult üks kord.
 7. Kampaania auhinnaks on 5€ väärtuses heategevuslik part Pardirallil. Pardiralli kohta saad lugeda rohkem https://www.pardiralli.ee/
 8. IPF-il on õigus muuta kampaania reegleid või kampaania mõjuval põhjusel ennetähtaegselt lõpetada (näiteks kui ilmnevad kampaaniareeglite olulised rikkumised või kuritarvitamised), teavitades avalikkust sellest koduleheküljel ee.

Auhinna jagamine

 1. IPF teeb annetuse kuni 1000 kampaanias osaleja kohta. Kui 1000 osalejat on täis siis kampaania lõpetatakse.
 2. IPF teavitab kõiki pardi saajaid e-kirjaga ning juhul kui inimese saadud pardi number osutub Pardiralli mõnes võistluses võitjaks siis avaldatakse inimese nimi ka Pardiralli kommunikatsioonis.
 3. Kui Kampaanias osaleja eirab Kampaania tingimusi või esitab IPF-ile enda kohta valesid või ebatäpseid andmeid, samuti muude ebaõnnestumiste korral, mis ei ole tingitud IPF-i süüst, on IPF-il õigus auhinda mitte välja anda või loosida uus võitja.

Isikuandmed

 1. Osaleja isikuandmete vastutav töötleja on IPF Digital AS.
 2. Osaleja annab Kampaanias osalemiseks oma isikuandmete edastamisega IPF-le nõusoleku töödelda oma isikuandmeid vastavalt IPF-isikuandmete töötlemise põhimõtetele. Korraldaja töötleb osaleja isikuandmeid üksnes Kampaaniaga seotud eesmärkidel (s.o. loosimise korraldamiseks, võitja välja kuulutamiseks ka Pardiralli enda võistlustel ning Kampaaniaga seotud informatsiooni edastamiseks), välja arvatud kui osaleja annab nõusoleku isikuandmete töötlemiseks personaalsete pakkumiste saamiseks.
 3. Kampaanias osalemisega kinnitab isik, et saab aru ja nõustub isikuandmete töötlemisega IPF-i poolt loosimise korraldamise, analüüsi, statistika eesmärkidel kooskõlas isikuandmete töötlemise reeglitega.
 4. IPF kustutab kõik Kampaania perioodil registreerinud osalejate andmed 3 aastat möödudes pärast kampaania lõppu. Juhul kui inimene ei ole avaldanud soovi varasemaks kustutamiseks. Või ei ole uuendanud turundusnõusolekut.

Lisainfo

 1. Kõikide küsimuste, arusaamatuste ja pretensioonide puhul ja Kampaaniaga või Teie isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste puhul on Teil õigus kontakteeruda IPF-iga, aadressil: Lõõtsa 5 (VIII korrus), Tallinn, Eesti, e-maili teel klienditeenindus@credit24.ee
 2. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele Harju Maakohtus.