Tasu arve õigeaegselt

Kampaaniatingimused

Kampaania korraldaja
1. IPF Digital AS korraldab kampaania “Tasu arve õigeaegselt“ (edaspidi Kampaania).
2. Kampaania korraldaja on IPF Digital AS, registrikood 11034137, aadress Lõõtsa 5 (VIII korrus), Tallinn, Eesti, e-post klienditeenindus@credit24.ee   (edaspidi IPF).

Kampaania tingimused:
3. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud käesolevates reeglites, mis on kõigile Kampaanias osalejatele järgmiseks kohustuslikud.

4.Kampaanias osalevad kõik IPF-i kliendid, kellel on 30.11.2022 seisuga kehtiv tarbijakrediidileping IPF-ga ning kes on tasunud eelnevate kuude arved (puuduvad võlgnevused), kuid ei ole tasunud käesoleva (detsember 2022) kuu arvet ning on saanud kampaaniateemalise e-maili või SMS-i.

 1. Kampaanias ei või osaleda IPF-i töötajad ega nende pereliikmed.
 2. Kampaanias osalemiseks piisab IPF-ilt Kampaania e-maili või SMS-i saamisest ja käesoleva kuu arve tasumisest õigeaegselt.
 3. Iga käesolevatele reeglitele vastav IPF-i klient saab Kampaanias osaleda ainult üks kord.
 4. Kampaania auhinnana loosib IPF kõigi e-maili või sõnumi saajate vahel viis inimest, kellele IPF tasub 150 (ükssada viiskümmend) eurot.
 5. Kampaania kestab ajavahemikus 01.12.2022 – 31.12.2022.
 6. Võitjad loositakse 05.12.2022, 12.12.2022, 19.12.2022, 26.12.2022 ja 02.01.2023 nende inimeste hulgast, kes on saanud Kampaania e-maili või SMSi IPF-lt ning tasunud arve õigeaegselt. Võitjaid teavitatakse võidust nädala jooksul pärast loosimist.
 7. IPF-il on õigus muuta Kampaania reegleid või Kampaania mõjuval põhjusel ennetähtaegselt lõpetada (näiteks kui ilmnevad kampaaniareeglite olulised rikkumised või kuritarvitamised), teavitades avalikkust sellest koduleheküljel creditea.ee.
 8. Auhind makstakse võitjale tema pangakontole, kuhu on tehtud viimane krediidi väljamakse.
 9. IPF võtab võitjatega ühendust e-maili teel nädala jooksul pärast loosimist.

Isikuandmete töötlemine


 1. Osaleja isikuandmete vastutav töötleja on IPF Digital AS. Vastutava töötlejaga saab isikuandmeid puudutavatel teemadel ja küsimuste korral ühendust võtta lisainfos toodud kontaktidel või andmekaitsespetsilistiga e-maili teel privacy@ipfdigital.com.
 2. IPF töötleb osaleja isikuandmeid, sh ees- ja perekonnanime, kontaktandmeid, makseandmeid, pangakonto andmeid, Kampaania korraldamise eesmärgil (s.o. loosimise korraldamiseks, võitja välja kuulutamiseks ning Kampaaniaga seotud informatsiooni edastamiseks) ja vastavalt IPF-i privaatsusteatele. Kampaania eesmärgil kasutatud isikuandmeid säilitatakse kuni 3 aastat Kampaania lõppemisest.
 3. Täiendavat teavet IPF-i andmetöötlustoimingute ja Teie õiguste kohta leiab IPF-i privaatsusteatest.

Lisainfo
17. Kõikide küsimuste, arusaamatuste ja pretensioonide puhul ja Kampaaniaga või Sinu isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste puhul on Sul õigus kontakteeruda IPF-iga, aadressil: Lõõtsa 5 (VIII korrus), Tallinn, Eesti või e-maili teel klienditeenindus@credit24.ee

 1. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele Harju Maakohtus.