Uuringu tulemus: 91% Eestimaa inimestest on muutnud oma senist käitumist

Seoses varakevadel alanud eriolukorraga on 91% eestlastest muutnud oma seniseid ostu- ja käitumisharjumusi, selgus Eesti juhtiva väikelaenude väljastaja Credit24 tellitud uuringust. Lätis on 86% ning Leedus 92% vastanutest teinud ümberkorraldusi oma elus tulenevalt COVID-19 viiruse levikust.

Aprilli esimesel nädalal Nordstati ja Dentsu Aegise poolt läbi viidud uuringust ilmnes, et kolme kuu jooksul mõnd ostu planeerinud inimestest on keskmiselt 46% otsustanud selle eriolukorra tõttu edasi lükata. Samas kavatsetakse enim osta just koduga seotud kaupu. Sääraseid väljaminekuid plaanib teha 33% vastanutest.

Credit24 tegevjuht Ivo Popp sõnas, et kevaditi on saanud traditsiooniks koduga seotud väljaminekute kasv. „Uuringust selgub, et kuigi inimesed piiravad oma väljaminekuid, ollakse ettevõtlikud just oma kodu kevade saabumisel uuendama ja remontima. Inimesed on finantskäitumises üha vastutustundlikumad ning planeeritud oste lükatakse edasi seni, kuni on selge, kaua praegune eriolukord kestab või millised on selle pikemaajalised mõjud nende ostujõule,“ ütles Ivo Popp uuringu tulemusi kommenteerides.

Autole rohkem

Hooaja vahetusel tõusevad tavaliselt autoomanike kulutused sõiduki hooldamisele. Seetõttu on just autoremont üks valdkondadest, millega seotud väljaminekuid kõige vähem kavatsetakse piirata, selgus Credit24 tellitud uuringust.

Kui uue auto ostmise edasi lükkamist järgneva kolme kuu jooksul tunnistas 13% vastanutest, leidis kõigest 8%, et kavatseb sarnaselt käituda autohooldusega. „Kui uue auto ostmine ei ole prioriteetne tegevus praegusel keerulisel ajal, on juba olemasolev auto siiski vajalik tarbeese ning selle hoolduse jaoks planeeritud kulutusi ei ole lihtne edasi lükata. Kevadel vajavad välja vahetamist sageli kulunud autorehvid või annab endast märku korraline hooldusvajadus,“ nentis Credit24 tegevjuht.

Vähem mööblit

Uuringust selgus, et kõige enam on vähenenud uue mööbli ostuga seotud kulutused. Koguni 20% vastanutest märkis, et järgneva 3 kuu sisse planeeritud uue mööbli soetamine lükkub edasi.

Lisaks andis läbi viidud uuring vastuse e-kaubanduse populaarsuse kohta. Lõige aktiivsemad on e-kaubanduse võimalusi kasutama leedukad, kellest on eriolukorra ajal online kanalites oste sooritanud 37%. Eestlastest on e-kaubandust kasutanud 31% ning lätlastest 25% vastanutest.