5 olulist tähelepanekut, et olla laenu võtmisel IT-teadlik

Eesti väike- ja tarbimislaenude turul on mitmeid tuntud ja suuri pakkujaid, kes lisaraha soovijatele väljastavad. Credit24 kui selle valdkonna üks liidreid jagab soovitusi, mida silmas pidada, et laenukogemus oleks positiivne.

Ajal, mil avalikust ruumist jääb silma ja kõrva mitmeid IT-teadlikkuse suurendamiseks mõeldud kampaaniaid, selleks, et inimesed ei jagaks enda paroole ega ID-kaarte ning jätaksid tulevikus külastamata kahtlase sisuga Interneti leheküljed, levib endiselt uudiseid sündmustest, kus mõni inimene on pahaaimamatult jäänud ilma arvestavast rahasummast. Kuidas olla IT-teadlik raha- asjadega ümber käimisel?

Credit24 tegevjuht Ivo Popp ütleb, et aastate lõikes on näha inimeste teadlikkuse kasvu seoses isikuandmete ja nende töötlemisega. „Kui veel millenniumivahetusel oli selles vallas mõningaid puudujääke, on tänaseks inimesed väga teadlikud näiteks sellest, et enda paroole ei tohi teistega jagada ning nii, nagu hoiame enda rahakotil silma peal päris elus, peaksime enda virtuaalse rahaga seonduvat jälgima hoolikalt ka küberruumis.“

Lisaraha vajadus

Ükskõik, milline laenupakkumine peab olema ajendatud inimese enda soovist või vajadusest lisaraha järele. „Kui inimene saab telefonikõne ja ettepaneku laenu võtta võõralt inimeselt ja ettevõttelt, kellega varasem laenukogemus puudub, ei tohiks mingil juhul seda vestlust jätkata,“ annab Credit24 tegevjuht esimese olulise soovituse, kuidas veenduda, et laenupakkumise teinud juriidiline või füüsiline isik selleks ka vastavat õigust omab. Laenupakkumise tegemiseks tohib telefonikõne teha vaid juhul, kui inimene on ise laenu teemal huvi näidanud, selleks oma andmed edastanud või omab varasemat laenusuhet vastava ettevõttega.

Teise olulise tähelepanekuna rõhutab Ivo Popp, et mitte kunagi ei tohi anda enda arvuti üle kontrolli võõrastele ega kõrvalistele isikutele. „IT-maailmas on palju erinevaid programme, mis võimaldavad arvuti kaugjuhtimist. Sellist luba ei tohi ealeski anda inimestele, kes on võõrad ning kes teevad vastava ettepaneku paremaks klienditeeninduseks. Enda arvutit tuleks kaitsta ning soovimatud külalised sealt eemal hoida,“ selgitab Popp.

Ära jaga paroole ja dokumente

Kindlasti ei tohi anda oma ID-kaardi paroole ega mistahes salasõnu kolmandatele isikutele. „Nii, nagu kaitseme oma passi füüsilisel kujul ega jaga seda võõrastega, peame ka küberruumis olema väga tähelepanelikud oma andmetega ümber käimisel. IT-teadlikkus on alati väärt tähelepanu ja oma teadmisi selles vallas tasub aeg-ajalt värskendada,“ jagab Ivo Popp mõtteid, kuidas end ka arvutis või nutiseadmes turvaliselt tunda.

Credit24 on väike- ja tarbimislaenude väljastaja, kes väljastab lisaraha kuni 10 000 eurot. Credit24 ei paku investeerimisnõustamist ega vahenda võimalusi, kuidas lisaraha teenida. Seepärast tuletab Ivo Popp meelde, et mistahes kahtlasena tunduva laenupakkumise saamisel tasub alati üle kontrollida Finantsinspektsiooni kodulehelt, kas ettevõte tohib üldse laenu väljastada. Samamoodi tuleb äärmise ettevaatlikkusega suhtuda telefonikõnedesse, mis pakuvad võimalust kiireks rikastumiseks. „Mistahes finantsalaste otsuste tegemisel tasub nõu pidada ekspertidega, ka laenu puhul.“ Eile hakkas Maksu- ja Tolliamet tagastama enamlaekunud tulumaksu. Seega tasub eriti hoolas olla investeerimisvõimaluste pakkumisega, mille tegija ei ole teada või tundub kahtlust äratav.

Credit24 ei palu kliendil kunagi kanda pärast laenuotsust tema arvelduskontole laekunud laenusummat edasi kolmandale isikule. „Laenusuhe on ikkagi laenuandja, Credit24 ja laenu saaja vahel. Keegi kolmas ei tohiks kunagi kasu saada,“ manitseb Ivo inimesi tähelepanelikkusele.

5 laenu võtmise tähelepanekut

  1. Laenu ei tohi võtta kellegi teise jaoks. Suhtu ettevaatlikult sellesse, kui saad kõne laenupakkumisega, millest varem kuulnud pole ega mille osas Sa ise huvi pole välja näidanud.
  2. Ära anna oma arvuti üle kontrolli võõrastele.
  3. Sinu ID- kaardi paroolid ja teised salasõnad on mõeldud vaid Sulle. Ära jaga neid kolmandate isikutega.
  4. Kiiret rikastumist pole olemas. Ole hoolikas ja kontrolli, milliseid investeerimisvõimalusi kasutad.
  5. Ära kanna laenuraha kolmandale isikule. Kui võtad laenu, on see Sinu lisaraha.