Eestimaa inimene ostab e-poodidest just neid tooteid

Kõige enam ostetakse e-poodidest riideid, kosmeetikat ja tehnikat, selgub Credit24 läbi viidud küsitlusest.

Kuna 11. märtsist kehtib Eestis eriolukord, mille kohaselt tohivad avatud olla vaid esmavajalikud kauplused, soovitatakse ostud sooritada võimalusel turvaliselt e-poodidest. Selleks, et teada saada, millised on elanike hoiakud ja harjumused e-poodides ostlemisel, viis Credit24 läbi tarbijaküsitluse.

36% vastanutest toob e-poodide eelistamise peamise argumendina välja mugavuse. Samuti viitavad küsitluses osalenud turvalisusele (28%) ning aja kokkuhoiule (18%). „E-poodide eelistamine on kindlasti viimase aastaga märkimisväärselt kasvanud. See on väga positiivne, et e-kanalites nähakse võimalust teha ostud turvaliselt,“ ütles Credit24 tegevjuht Ivo Popp. „Lisaks toodi vastustes välja ka personaalseid sooduspakkumisi ja soodsamaid hindu võrreldes traditsiooniliste kauplustega, mis on üheks ostuotsust mõjutavaks teguriks,“ lisas Popp.

Küsitlusest ilmnes, et viimati ostsid Eestimaa elanikud kõige enam riided ja jalatseid. Selliseid kaupu asetas virtuaalsesse ostukorvi 23% vastanutest. Lisaks eelistasid küsitluses osalejad Internetist osta kosmeetikat (19%)  ja erinevaid tehnoloogiaga seotud (16%) kaupu. „Hooaja vahetusest ja kevade saabumisest annab tunnistust kasvanud huvi aiakaupade ja auto varuosade vastu,“ selgitas tegevjuht.

Tema hinnangul väärib esile tõstmist ostjate teadlik suhtumine emotsiooniostude vältimisse: „Mitmed vastanud tõid välja, et e-poodides on võimalik kaupade hindu võrrelda ja leida soodsaim pakkumine. Samuti leiti, et e-kaubanduses tehakse emotsioonioste vähem.“

Küsitlus viidi läbi märtsikuu teisel nädalal.