Lisaraha vajadust on tundnud 60% inimestest

Septembris Credit24 poolt tellitud ja Kantar Emori poolt läbi viidud uuringust ilmnes, et viimase kolme kuu jooksul on mõnel kuul lisaraha vajadust tundnud 32% vastanutest. Möödunud kvartalis tunnetas seda igal kuul 28% inimestest ehk rohkem kui veerand uuringus osalenust.

Uuringule vastas 1175 inimest, kellest 32% nentis, et on mõnel kuul viimase kvartali jooksul tundnud lisaraha vajadust. Lisaraha vajadust ei ole tundnud 37% elanikest ning 3% väidab, et ei tunne kunagi lisaraha vajadust.

Huvi lisaraha laenamise vastu

Credit24 tegevjuht Ivo Popp ütles, et ettevõtte vaatest on inimeste huvi laenamise vastu püsinud viimastel kuudel stabiilsena. „Kuigi majanduses prognoositakse sügisel tööpuuduse kasvu ja sellest tulenevalt ka inimeste finantsseisu halvenemist, ei ole meie hetkel veel inimeste laenukäitumises muutusi märganud,“ ütles Popp. „Kevadel kasvas küll ajutiselt tarbija huvi maksepuhkuse kasutamise vastu, ent see langes tavapärasele tasemele, kui eriolukord suve alguses lõppes,“ lisas ta.

Kes tunnevad vajadust lisaraha järele?

Kantar Emori läbi viidud uuringust ilmnes, et lisarahaks tunnetavad kuupõhiselt rohkem vajadust 5 ja enama liikmega leibkonnad, kelle hulgast kinnitas seda 43%.  Meestest (26%) mõnevõrra enam ehk 33% naistest vastas, et on tundnud igakuist lisaraha vajadust. Kõige vähem tuntakse igakuist lisaraha soovi vanuserühmas 65-84 eluaastat, kelle hulgast märkis 9%, et on viimasel kvartali jooksul tundnud igal kuul soovi lisaraha järele.

Lisaraha küsitlus viidi läbi 17.09. – 24.09.2020.